Vang historielag

Møte en slektsgransker på statsarkivet i Hamar

Høstens aktivitet på lesesalen i statasarkivet i Hamar ble oppsummert på et møte der i dag. Foreningene som har deltatt i dette viktige arbeidet var tilstede på møtet. Konklusjonen er at denne aktiviteten vil fortsette videre etter jul. Tidspunktene vil komme etter nyttår. Vi fra Vang historielag har hatt veldig god erfaring med at vi har fått møte mange personer med veldig interessante spørsmål og ikke minst den hjelpen vi har fått av de ansatte på statsarkivet til å bidra til løsning av slektsgåter og andre spørsmål om gårdshistorie. Aktiviteten på statsarkivet har gitt medlemmene i Vang historielag enda bedre...

Da telefonen kom til Vang

Jon Kroken har i minner ifrå Vang 2001 skrevet en artikkel. «Historien om Vang-telefonen». I artikkelen kan vi lese om at den første telefonforeningen i Vang som ble stiftet 14. februar 1890. Syver Aalstad var foreningens første formann, N. Imerslund som nestformann og Johan Kvæken som kasserer. Love for Vang telefonforening $1: «Vang telefonforening der har til formaal at sætte medlemmerne i innbyrdes forbindelse ved telefon og danne et US af Hamar telfonforening til hvis sentral central-stasjon der gaar en traad.» Flere sentraler kom til etterhvert rundt i bygda. Mer om da telefonen kom til Vang kan leses i Minner...

Medlemstilbud – Bind 2 og 3 Åkerboka

Åkerboka 2 og 3 lanseres på Gravdahl 1. desember klokken 18:00. Medlemmene i Vang historielag tilbys å kjøpe begge bøkene for kr 150,- + evt porto. Opplaget vi har fått tildelt til denne prisen er begrenset, slik at først til mølla prinsippet gjelder. Vårt lager av bind 1 er nå utsolgt. Boka kan kjøpes hos Hamar historielag og på Gravdahl til ordinær pris.   Bøkene bestilles hos: Steinar Sætervadet tlf.: 62412873 – 45919470 Mail.: leder@vang-historielag.no Bestillte bøker kan hentes på Høyvang: Onsdag 7. des klokken 11:00 – 14:00 Torsdag 8. des klokken 17:00 – 18:30

Pakking av minner ifrå Vang for utsending

I kveld har medlemmer i historielaget pakket bøker til de som har abonnement på «Minner ifrå Vang». Det er over 100 bøker som blir lagt i posten i morgen. Så kan mottakerne glede seg over masse god lesning i årets utgave.

Rapport fra kulturkvelden 2016

Med et spennende program og fullsatt sal var rammen rundt kulturkvelden 2016 helt perfekt. Først ute var 6. klasse på Lunden skole med en lærerik presentasjon av ”arkeologi” prosjektet som er gjennomført på husmannsplassen Holmen i samarbeid med historielaget denne høsten. Vi fikk høre om et godt opplegg elevene ga oss et godt bilde av hva prosjektet gikk ut på og hvordan elever, lærer og representanter fra historielaget opplevde dette flotte samarbeidet. I tillegg var elevene veldig godt fornøyd med å kunne samarbeide med en ”ordentlig” arkeolog. Som kunne fortelle de om hvordan arbeidet skulle gjøres og ikke minst hvordan...

Kulturkvelden 2016 – boklansering

Kulturkveld – boklansering søndag 6. nov. kl. 1800 på Høyvang Program: Elever fra Lunden skole forteller om arkeologiprosjektet på husmannsplassen Holmen Presentasjon av «Minner ifrå Vang» historielagets årbok for 2016. Les mere om årets artikler her. Kaffe servering. Salg av årbøker og lokallitteratur. Gratis adgang for alle! Velkommen!!