Vang historielag

Årsmøtet 2016 – nytt styre i Vang historielag

Etter kveldens årsmøte i Vang historielag ser det nye styret slik ut: Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Odd Lindstad Gun Frogner Ola Aas Peder Hafsal Sigmund Tollersrud Finn H. Martinsen Finn-Åge Løvlien På første styremøte skal styret konstitueres. Informasjon og oppdatering kommer etter dette møtet

Loppemarked lørdag 11. februar

Vang historielag er tilstede med salg av bøker under loppemarkedet på Høyvang lørdag 11. februar fra klokken 10:00 til 14:00. Viktig melding til våre medlemmer! Vi har igjen Åkersboka 2 og 3 til samlet medlemspris 150,- Ikke medlemmer, så er prisen 250,- pr bok. Besøk oss gjerne på standen vår like innenfor døren på Høyvang.

Vangfolk forteller – digitalisering lydbånd

Historielaget har et omfattende arkiv med lydkassetter og lydbånd med intervjuer med vangfolk. Båndene inneholder samtaler om oppvekst, arbeidsliv, spesielle hendelser, lek og andre opplevelser. Lyd arkivet har vært lite tilgjengelig på grunn av mediet de ligger på. Nå har historielaget fått hjelp av vårt medlem Jan Engen til digitalisering av båndene. Stor takk til Jan for dette omfattende arbeidet. Nå gjenstår noen lydbånd og få katalogisert opptakene. Veldig viktig at vi har fått sikret dette viktige materialet for fremtiden. Vet du om personer som har historier fra livet i Vang som absolutt må tas vare på, så nøl ikke...

Minner ifrå Vang 2017

Årbokkomitéen er allerede i gang med årets utgave av «Minner ifrå Vang». Det har kommet inn mange gode artikler til komitéen. Det er allikevel ønskelig med tilgang til flere artikler for 2017 utgaven. Det har i den siste tiden vært mye diskusjon og innlegg om skibakkene i Vang, det er derfor veldig ønske om at noen kunne følge opp dette og få til en artikkel med dette temaet. Vi vet at det er mange som sitter på historier som helt sikkert har interesse for andre å lese om. Ta derfor kontakt med årbokkomitéen for å diskutere mulighetene til en artikkel...

Fellesmøte styret i Hamar og Vang historielag.

2. februar møttes styrerepresentanter fra historielagene i Hamar og Vang for å bli orientert om hverandres aktiviteter. Vi ble enige om at vi ser for oss å kunne samarbeide tettere når det gjelder å informere hverandre om aktiviteter som turer, informasjonsmøter etc. fremover. I tillegg fikk vi diskutert aktuelle saker som styrene ønsket å avklare nærmere og komme med tilbakemelding på. Mest positivt med et slikt møte er at vi får luftet muligheter i tillegg til å gi hverandre tips for nye aktiviteter og ikke minst bli bedre kjent med hverandre. Resultatet med fellesarrangement, informere hverandre om aktiviteter etc. vil...