Vang historielag

Hoppbakker i Vang

Det arbeides med en artikkel om hoppbakker i Vang. Historielaget ønsker derfor tips med opplysninger om «glemte»bakker og historier om hendelser i  bakkene. I artikkelen fra HA står det at det finnes 33 bakker i Vang. Vi har grunn til å tro at dette antallet er større enn det som fremgår i artikkelen. Viktig at vi blir tipset om «alle» bakkene i Vang. I tillegg er vi veldig interessert i bilder av bakkene, gjerne med aktive hoppere. Historielaget er behjelpelig med å klargjøre bildene for bruk i artikkel, Hvis du eller noen du kjenner kan ha aktuelle bilder og historier...

Gratis slektshjelp på statsarkivet i Hamar høsten 2017

Slektsgranskere fra forskjellige foreninger vil være til stede på Statsarkivet i Hamar hver onsdag i høst. Her kan du få gratis hjelp av folk som har lang erfaring med slektsgransking. Personal fra statsarkivet er tilstede for å hjelpe deg med å finne frem til aktuelle dokumenter i arkivet.. Trenger du hjelp til å komme i gang med å lete etter slekt i arkivene, eller står du fast og ønsker noen tips på veien videre? Ta gjerne turen til Statsarkivet i Hamar en av disse dagene: Åpent på lesesalen 11:00 – 19:00. Les mer om å komme i gang med slektsgransking: https://www.arkivverket.no/slektsgranskning ...

Folketellingen 1875 – Vang kommune hjelp til avskrift

Vang historielag arbeider intensivt med 5. utgaven av Vangsboka. For å gjøre arbeidet mer effektivt trenger vi å få digitalisert folketellingene for Vang. Dette er også til stor hjelp for fremtidige bygdebokarbeid i Vang. Vi takker dere som bidro med å skrive av folketellingen for 1891 i fjor høst og nå trenger hjelp til 1875 tellingen. Derfor ønsker historielaget frivillige til å skrive av folketellingen for 1875 for Vang kommune. Arbeidet dreier seg om å skrive av bosted og de personene som bor på plassen i et regneark. Maler for regnearket er klare, slik at opplysningene som skal skrives inn...

Hamar historielag inviterer til følgende arrangement:

ÅKER GÅRD lørdag 30. september 2017 kl. 10 – 15 De siste to årene har Hamar Historielag gitt ut tre bind med Åker gårds historie. Vår kunnskap vil øke ytterligere gjennom å besøke stedet og å høre foredrag av de dyktigste fagfolk og ved å vandre omkring på hele området. PROGRAM Vi starer dagen i hovedbygningen og hvor vi hører følgende foredrag: Per-Øyvind Sandberg trekker de store og lange linjer fra da Åkerriket ble etablert og til i dag Jessica McGraw, leder for de siste års arkeologiske utgravinger, forteller om alt det spennende de har funnet Anne Midtveit, landskapsarkitekt i...

Lokalhistorisk vandring 2. sept 2017 rapport

Drøyt 20 personer møtte opp til den lokalhistoriske vandringen ved Bergset sag. 2. september Vi startet ved Naglfast. Her ble det gitt orientering om bruken av område fra middelalderen og bosettingshistorien. Den første faste bosettinga her kom i andre halvdel av 1700-tallet og senere kom det mange bosettinger på 1800 tallet. Dette hadde sammenheng med den store befolkningsveksten en hadde og at marginale områder måtte tas i bruk. Det var også orientering om etableringen av almenningen etter at bygdefolket fikk kjøpt denne av kongen i 1799. Ved Naglfast fikk en også se Norsvins nye store rånestasjon som ligger her. Ved...