Vang historielag

022wXWxUiso9

Vang historielag inviterer til guidet omvisning på Sælid 20. september klokken 18:00.

For 100 år siden hadde familien på Sælid Gård en stab på 104 personer. Det herskapelige huset ble reist midt på 1800-tallet av Andreas Sæhlie, storbonde, brennevinsgründer og stortingsmann. Dagens eier Astrid Hermansen er 9. generasjon på gården. Hun vil ønske oss velkommen til Sælid. Statsarkivar Vigdis Stensby og Førstearkivar Cæcilie Stang fra statsarkivet i Hamar, vil gi oss informasjon om gårdens historie og historien om brenneriet. Fremmøte klokken 18:00 ved porten inn til Sælid. Parkering på Felleskjøpets parkeringsplass. Arrangementet er åpent for alle og er gratis.  

Nybrua

Nybrua

Nybrua ved Hjellum ligger på den gamle kongevegen Oslo – Trondheim. Ved Kløfta tok gamlevegen en nordlig retning og inngår nå i fylkesveg D-117 over Nybrua fram til Hjellum vegkryss. Den gamle vegen mot Elverum og Trysil / Østerdalen tok av til høgre ved Hjellum vegkryss, nåværende fylkesveg D-116. Til venstre i krysset inngår kongevegen i fylkesveg D-116 og riksveg 25 forbi Vang kirke, og videre bortover Sælidvegen. 1772: Navnet Nybrua for brua over Svartelva ved Hjellum er benyttet på kart av 1772: «Cituasjons Cart over Den fordum navnkundige, men i det 16. Seculæ aldeles ruinerede og opbrendte HAMMER-BY». Les mer...

Skattum

Kulturminneområdet Skattum

Vang historielag har satt opp opplysningsskilt ved Lovisenberg skole, med informasjon om kulturminneområdet ved Skattum. I feltet som er vist på kartet til venstre ovenfor er det registrert 33 gravrøyser og rydningsrøyser. Gravrøysene er fra jernalder, mens rydningsrøysene kan være både fra jernalder og middelalder. Rydningsrøyser er sten som er lagt i røyser ved åkerrydding. Noen av røysene er mer forseggjort og en antar at det er gravrøyser. Mest sannsynlig er gravrøysene fra eldre jernalder(500 f.kr. – 550 e.kr.) Vanlig gravskikk på den tiden var branngraver, dvs at den døde ble kremert. Det er ikke uvanlig at graver og rydningsrøyser...

Blesterbakken-3

JERNUTVINNIG I VANGSÅSA MARKVANDRING I OMRÅDET VED TØRBUSTILEN

Søndag 12. juni 2016. Frammøte på Gåsbu kl.1000. Fra Gåsbu vil det være felles kjøring til Tørbustilen. Ta med mat og drikke. Godt fottøy og klær etter været. Arkeolog Line Bårdseng vil vise spor etter jernvinna i området Tørbustilen og Måsætra. Hun har skrevet hovedfagsoppgave om jernvinna i allmenninene i Løten, Vang og Furnes. Hennes undersøkelser viser at det har vært en omfattende myrmalmproduksjon i disse allmenningene. Produksjonen har vært så stor at det i lange perioder har vært et betydelig salg av jern til andre distrikter. For dem som er spesielt interessert anbefaler vi å lese Line Bårdsengs artikkel: «Hvilke...

Sykkelturen 2016

Bli med på sykkelturen 2016!!

På eventyr fra Ingeberg I år går turen gjennom Imerslundmarka til Vendkvern og tilbake om Imerslundgardene over Ingebergfeltet gjennom Karsetgutua og ned til Skraastad gård og gartneri der det blir servering. På turen vil Tor Karseth synge sanger fra forestillingen «Eventyr fra Ingeberg». 16. mai (2. pinsedag) klokken 11:00 Frammøte Ingeberg skole  Ingeberg skole er blitt 50 år. Musikalsk turleder Tor Karseth (17 km) Sykkelturen er som vanlig et samarbeid mellom Vang historielag og Syklistenes landsforening.  

Oversikt husliste

Avskrift folketellingen 1891 for Vang.

Vang historielag ønsker å få hjelp til å skrive av folketellingen for 1891. Arbeidet dreier seg om å skrive av bosted og de personene som bor på plassen i et regneark. dette regnearket har vi en mal for. Det ville være veldig flott hvis noen flere frivillige kunne bli med på denne jobben, jo raskere vil dette bli ferdig. Informasjonsmøte vil bli arrangert på Vang bibliotek Ener om hvordan dette skal gjøres, tidspunkt vil bli kunngjort om ikke så lenge. Ta gjerne kontakt med oss på mail: info@vang-historielag.no hvis du kunne tenke deg å bidra i denne dugnaden.