Arkeologi Lunden skole

Prosjektet kom istand fordi vi ønsket å prøve et tilbud til barn og unge. Samtidig var vi på jakt etter nye arbeidsformer og metoder for historieformidling. Prosjektet startet opp i 2016 som et samarbeid mellom Vang historielag og Lunden skole.

Bildeinnsamling

Bildeinnsamling

Siden er under utarbeidelse

Les mer