WORDPRESS

WORDPRESS

Kjenner vi noen som kan mye om WORDPRESS som kunne tenke seg å bli ”mentor” for vår hjemmeside: www.vang-historielag.no

computer-7881Historielaget trenger en eller flere personer som kan bistå oss som rådgiver ved endringer på vår webside.
Dette er et verv og således ikke betalt arbeid.
Selve nyhetsoppdateringer etc. utfører vi selv og det fungerer bra i dag.

Vang historielag er en aktiv organisasjon som står foran mange spennende saker, som utgivelse av
bygdeboka 5 den årlige ”Minner ifrå Vang” og flere andre spennende prosjekter.

Hvis du/dere er interessert i lokalhistorie vil det være en ekstra bonus.

Send oss gjerne en mail: info@vang-historialg.no så svarer vi på spørsmål.

Slektsforskerdagen 2016 på Riksarkivet i Oslo

Slektsforskerdagen 2016 på Riksarkivet i Oslo

Vang historielag slektsforum skal i år delta med egen stand under slektsforskerdagen på Riksarkivet 29. oktober.

Vår bygdebokforfatter Ole Jacob Tomter har sagt ja til å bli med på arrangementet – sammen vil vi være en ressurs for å finne slekt i Vang og Furnes (Vang anneks). Vi vil ha med oss bygdebøker og «Minner ifrå Vang» for salg.
Håper å treffe så mange som mulig av dere som bor innafor og andre med slekt fra Vang.

Slektsforskerdagen 2016
Tema: «Kilder til kvinnenes historie»

Program for dagen.

kart-over-utstillere-2016
Her finner dere oss.

else-marie-44Slekt og Data Oslo/Akershus i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo byarkiv inviterer til årets Slektsforskerdag!

Sted: Riksarkivet, Oslo
Dato: Lørdag 29 oktober kl 10.00-1600

Lesesalen og veiledningstjenesten (skranker) er åpne hele dagen!
Det er også mulig å rekvirere arkivmateriale fra magasinene.

Kafeen er åpen fra kl 11.00-15.00

Riksarkivet ligger i Sognsveien 221.
Stor gratis parkeringsplass ved Sognsvann stasjon.
Kollektivreisende kan benytte t-bane 6 til Sognsvann.

Fra riksarkivets nettside:

Rundt i bygget står fagfolk klare til å svare på spørsmål i forskjellige emner, og publikum kan få hjelp til søk og minikurs i slektsforskning med mulighet til å prøve seg under veiledning. Det vil dessuten være foredrag om ulike temaer, som kilder i Digitalarkivet, Riksarkivet og Statsarkivet, Arkivverkets planer for skanning og publisering på nett, og bruk av Aftenpostens arkiv i slektsforskning.

 

Foredrag om å finne frem i amerikanske kilder

Foredrag om å finne frem i amerikanske kilder

Vi er så heldige å ha fått Solveig Glesaaen og Aase Dahling fra Sør – Østerdal slektshistorielag til å holde foredrag om hvordan finne frem i amerikanske kilder. Foredraget tar utgangspunkt i en sak som endte opp med et spennende besøkInvitasjon fra USA sist sommer.

Høyvang II etasje 5. oktober klokken 18:30.

Odd Stensrud til minne

Odd Stensrud til minne

«Vangsbokas far» er død.

odd-stensrud
Foto: Hamar Arbeiderblad

Det var med sorg jeg mottok beskjeden om at Odd Stensrud var død. Han døde på Cuba 20. juli. Odd flyttet i fjor vinter med «envegsbillett», som han selv uttrykte det. Han hadde sviktende helse og søkte til sine venner på Cuba, for å få gode år i varmere klima. Jeg besøkte ham på «Labben» et par uker før ham reiste. Vi mimret om 1980-åra der vi var engasjert i bygdebokarbeidet begge to.  Vi snakket om at arbeidet videreføres og han fikk et eks. av bind fire.  En liten takk, for – så skulle det altså bli vårt siste møte.

Odd ble født på Espa i 1942 og interesserte seg tidlig for historie og folkeminnegransking. I 1974 tok han hovedfag i historie med oppgaven «Husmannsvesenet i Stange».  Han ble engasjert av Vang historielag til å skrive «Vang bygdebok, bruks-og slektshistorie» fra 1.august 1976. Flere ildsjeler hadde drevet innsamlingsarbeid for bygdeboka, men ingen hadde tidligere tatt mål av seg til å skrive om hele befolkningen. Dette ble Odds store livsoppgave. Hans intervjuer av eldre vangssokninger er et verdifullt n innslag i bygdeboka.

Odd gjennomførte de første åra et helhetlig registreringsarbeid i historiske kilder som fortsatt er grunnlaget for det videre arbeidet.

Da Vangsbokas første bind ble utgitt var Odd svært opptatt av at boka måtte gis god markedsføring. Slagordet «Vangsboka? – ja ælle er mæ i den» var med og ga et forhåndssalg på 2000 eks. Av fagfolk ble boka karakterisert som «et eksepsjonelt verk»og den yter fortsatt stor respekt i fagkretser.

Jeg lærte Odd å kjenne som en meget dyktig fagmann. Han arbeidet stillferdig og målrettet. Han utviklet et henvisningssystem i boka som gir alle familier og slekter i Vang muligheten til å spore forfedrene våre. Odd hadde en ufattelig evne til å ha oversikt i alt han arbeidet med. Dette er til stor hjelp, men kan fortsatt ta pusten fra en som prøver å videreføre arbeidet.

De siste åra var Odd å finne på Bokloftet i Løitens Brænderi. Han brant fortsatt for Vangshistoria og lokalhistoria, sjøl om han ikke lenger var istand til å skrive bygdebok. Som en familiebedrift hadde han etablert og utviklet et av landets største antikvariat. Bokloftet og Lokalhistorisk forlag lever videre etter ham, der verdifull og glemt litteratur igjen er blitt tilgjengelig for publikum.

Odd var en banebrytende drivkraft for den lokalhistoriske litteraturen på Hedmarken. Han har gitt oss berikende kulturelle opplevelser både som bygdebokforfatter, gjennom forlaget og gjennom antikvariatet. Dette står det stor respekt av.

Det er ennå langt fram før Odds livsverk, «Vangsboka» er fullført. Vi skylder Odd stor takk for hans formidable innsats for bygdebokarbeidet vårt. Det er med rette vi kaller ham «Vangsbokas far».

Jeg lyser fred over Odd Stensruds minne.

Ole Jacob Tomter

Arkeologi prosjekt i samarbeid med Lunden skole i Vang

Arkeologi prosjekt i samarbeid med Lunden skole i Vang

Holmen var husmannsplass under gården Moen. Moen ble delt opp i flere eiendommer og solgt tidlig på 1800 tallet. 14067469_10207146749773264_5746177230200254772_nHusene på Holmen lå på det stedet som nå heter Løbergsmoen. Bildet viser huset som stod på Løbergsmoen og som brandt ned sommeren 1959. Bildet er tatt på 1930 tallet og det er eieren av Løbergsmoen dengang, Johannes Neby som står her. Kanskje er dette huset det samme som stod her i 1800. Det er merket «sti» fra Holmen til Løbergsmoen, ca 750 meter.

14316806_10153739528556300_4726526699658804610_n
Det første funnene er allerede gjort i dag. Så er spørsmålet hva er dette….

Da er vi klare for oppstart på mandag 19. sept. sier Kjell Ola Brodal! Vi gleder oss veldig til å samarbeide med arkeolog, Hilde Amundsen og Vang historielag. Skolen setter veldig pris på jobben historielaget har gjort i forkant med hjelp og tilrettelegging. Håper dette kan være starten på godt samarbeid også i fremtiden.

Dagene neste uke blir fylt med utgraving i regi av arkeologen. I tillegg vil lærerne organisere en del andre undervisningsaktiviteter da ikke alle kan være arkeologer samtidig. Her snakker vi om f.eks. matlaging, naturfagsaktiviteter, besøke andre interessante steder i nærområdet og innslag av andre skolefag. Hver dag vil også en gruppe elever arbeide med å dokumentere det som skjer med bilder og tekst. Dette materialet skal på en eller annen måte publiseres i ettertid.
Nevner også at den 6. november, kl 18.00 er skolen invitert til å fortelle om prosjektet i forbindelse med en kulturkveld på Høyvang, i regi av Vang historielag. Her tenker vi at elever kan være bidragsytere i en slik presentasjon. Dette kommer vi nærmere tilbake til.
Ønsker alle sammen lykke til med uka! Husk gode klær (som tåler litt skitt) og godt skotøy!

14233017_10207288695201811_4047854776755788236_n
Foto: Bjørn Eriksen

Lærerne Ørjan og Marthe møtte Steinar Sætervadet, Ole Jacob Tomter og Bjørn Eriksen for å se på plassen og snakke om prosjektet. Historielagets første møte blir en skoletime fra kl 11;40 mandag 12. september.
Bildet er tatt på den mest synbare delen av steingjerdet som omgir den delen av eiendommen som har vært dyrket. Fra venstre: Steinar Sætervadet, Ørjan, Marthe og Ole Jacob Tomter.

12. sept var Ole Jacob Tomter og Bjørn Eriksen på Lunden skole i forbindelse med dette prosjektet. Vi ble først invitert inn på personalrommet der vi ble servert kaffe og kaker. Etterpå fikk vi møte elevene i 6. trinn. Her snakket Ole Jacob om Åker gård og de siste funnene som er gjort der og om livet på gamle boplasser/husmannplasser i Vang og Ringsaker. Han avsluttet med å snakke om Holmen. Det var en stille og lydhør klasse som stilte relevante spørsmål til Ole Jacob. Vi gleder oss til å møte klassen, lærerne og Hilde fra NIFU til utgravinger på Holmen om en uke.
Jeg tror elever, lærere, Hilde og vi fra historilaget skal få noen fine dager der vi tilføres kunnskaper om hvordan våre forfedre levde tidlig på 1800 tallet på en karrig husmannsplass her i Øvre Vang.
Vi skal ikke ha for store forventninger til det vi kan finne ved utgravinger.
Det er viktig at dette blir et prosjekt for 6.trinn og at alt utgravingsarbeidet skal gjøres i skoletiden

14067602_10207180878346457_2009327739443528162_n
Foto: Bjørn Eriksen

Grunneieren Knut Reistad og faren hans Arne Reistad var med for å se på Holmen. Begge er veldig positive til prosjektet.

Her er rapporten fra et tilsvarende prosjekt som tidligere er gjennomført i Stange:

Klikk her.