Befaring i Dystvollberget

Mandag kveld var styret sammen med grunneierne på befaring i Dystvollberget.  Dette i forbindelse med skoleprosjektet som skal gjennomføres i uke 39.  Bjørn Eriksen fortalte en meget interresant og spennende historie helt tilbake til 1600 tallet, som vi skal få høre mer om i en senere artikkel……

 

 

 

 

De som var med ;

Odd Lindstad, Finn Martinsen, Ninna S. Pedersen, Simund og Elin Tollersrud, Eivind Imislunde, Berit og Ingar fra Dystvold og Bjørn Eriksen. Rektor på skolen, Hilde fra NIKU og Roar Norderhaug har vært her tidligere.

Orientering fra historielaget mai 2020

Kontingentkrav ble sendt ut 3. mai. Håper alle som har fått kravet fortsetter å støtte historielaget med å betale kontingent for 2020.

Det er noen som får denne mailen som ikke er i kasseres register og derfor ikke har fått kontingentkrav. Håper også dere vil støtte oss ved medlemsskap. Kan gjøres ved å betale kr 200,- til konto 1800 13 16105 og merke med kontingent og skriv navn og e-postadresse. Vi regner med å samordne i løpet av året slik at utsending senere vil gå etter et rent medlemsregister.

Les mer

Stedsanalyse for Ridabu

Hamar Kommune har lag ut stedsanalyse for Ridabu

Rapporten inneholder et kapittel over historisk utvikling, på side 14-32, som bør ha spesiell interesse for historielagets medlemmer. Det er spesielt opplysninger om eiendommene Åker, Finsal, Vang klokkergård, Vang prestegård og Ener, som er skrevet av Per-Øivind Sandberg.

https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13477109-1581668982/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Jernbane/2019.11.19%20Stedsanalyse%20Ridabu.pdf