Årsmøte

Høyvang Høyvangvegen 95,Ridabu

Årsmøte er fastsatt til 22. februar. I tillegg vil Vigdis Stensby holde et foredrag om utvandring fra området + litt om Statsarkivet. Vi håper å kunne gjennomføre ordinært møte, men dette bestemmes senere.

Tur til Elvsholmen

Torsdag 19. mai kl 18.00 Tur til Elvsholmen i samarbeid med Hamar historielag. Vi tar en kort orientering om den fredede husmannsplassen og Naturskolens bruk. Knut Ståle Hauge orienterer om gravhaugen og undersøkelser som er gjort og som ønskes gjort.

Sykkeltur

Mandag 6. juni dvs 2. pinsedag legges det opp til den tradisjonelle sykkelturen med Tor Karseth som turleder og trubadur. Starttidspunkt og oppmøtested bestemmes senere.

Referat pinsesykkelturen 2022

 Sykkelturen 2. pinsedag 1) Vi valgte å starte på Lovisenberg skole denne gangen for å markere at skolen nylig hadde fylt 50 år. I den sammenheng har Tor Karseth laget en jubileumsforestilling med korn som hovedtema, og bakgrunnen for det

Arrangement Vang Brenneri og Lie

Vi legger opp til å møtes ved Lie i Finsalvegen. Her blir det en kort orientering om Lie's tilblivelse som selvstendig bruk. Videre vil arkeolog May-Tove Smiseth orientere om de arkeologiske utgravingene som nå er foretatt her og Hamar kommune

Kulturminnedag

Domkirkeodde

Vang historielag vil som tidligere delta med stand på kulturminnedagen. Mulighet for kjøp av bøker og en lokalhistorisk prat.