Ringsaker Handelspark – ikke Åker!

Ringsaker Handelspark – ikke Åker!

Ringsaker kommune

postmottak@ringsaker.kommune.no

Ringsaker Handelspark – ikke Åker!

Således finner Hamar Historielag og Vang Historielag det ganske så frekt og forvirrende å kalle en Handelspark i Ringsaker som etableres ved Arnkvern-krysset for Åker Handelspark. Ja visst, det bygges på dyrket mark, også kjent som en åker, men det er kanskje ikke det som er årsaken til navnet, som faktisk er sterkt misvisende rent geografisk.

Les mer

Nyhetsbrev høst 2018

Nyhetsbrev høst 2018
Høsten og regnet er kommet. Historielagets første aktivitet denne høsten var lokalhistorisk vandring i Hjellum-området. 35 personer deltok i nydelig vær  og fikk god orientering av arkeolog Ove Holseng. Vi deltok også på Liv i Stuene på Hedemarksmuseet men arrangementet regnet dessverre nesten bort.

Les mer