Abraham Phil – Historikk

Nr.7

Abraham Phil

Sted/eier: Opplysningsvesenets fond
Skiltplassering: På Toneheimtunet

1756 – Født på Gausdal Prestegard.

1783 – Teologisk kandidat. Han hadde også studert matematikk, mekanikk og astronomi.

1784 – Giftet seg med Anna Cathrine Neumann. Paret fikk 11 barn i løpet av 16 år, hvorav 3 døde som spedbarn.

1785 – Utnevnt av kong Christian 7. til astronomisk observatør i Norge. Astronomien ble hans største interesse.

1789 – Sogneprest i Vang. Satte i gang mange praktiske foretak, som forbedring av jordbruksredskap, teglverkbygging og opplæring av ungdom i ulike slag handverk.

1792 – 1794 – Bøndene sendte klage på ham til det danske Cancelli, men klagen ble avvist.

1803 – Utnevnt til prost i Hedemarken Prostie

1804 – Vang kirker brant. Phil stod for gjenoppbyggingen, som var ferdig seks år senere.

1807 – Kjøpte garden Heggvin-Opsahl, som han endret navnet på til Alderslyst.

1808 – Phil utformet klokketårnet og konstruerte urverket på fjøset på Torshov gard.

1809 – Utnevnt til Ridder av Danebrogsordenen.

1812 – Makeskiftet Alderslyst mot garden Arnkværn. Phil var svært opptatt av at Norge skulle bli selvstendig og uavhengig, og at landet skulle få eget universitet, -lagt til Brumunddal. Han gikk imot forbudet mot brennevinsbrenning, fordi han mente det ville føre til lovovertredelser pga. sedvane med drikking

1821 – Abraham Phil døde etter 32 års virke i Vang.

Les mer om Abraham Phil i Minner ifrå Vang

Se stedet i Google Street View