Digital bygdebok

Nederst på denne siden finner du hvilke eiendommer som vi har lagt inn stoff på.

Det er arbeidet med å realisere bygdebok for Vang med gards- og slektshistoria siden historielaget ble etablert i 1930 og med engasjement av Odd Stensrud som bygdebokforfatter fra 1970-tallet. Ole Jacob Tomter tok senere over dette arbeidet og vil fullføre bind 5 i 2020. Dette arbeidet har vært omfattende og har fått faglig stor anerkjennelse. Men vi har dessverre med de 5 bindene (bind 5 kommer i 2020) bare kommet ca halveis for å dekke alle gårdene i kommunen. (Gnr 79-196)

Historielaget innser at det økonomisk ikke er mulig å fullføre utgivelse av gards- og slektshistoria på samme måte som før. Samtidig har det foregått en digital revolusjon siden arbeidet startet. Årsmøtet i historielaget har derfor besluttet å arbeide videre med digital bygdebok. Vi har uttrykt slik målsetting:

Målsettingen på lang sikt er å få samlet og bearbeidet informasjon om de gjenværende gårder i Vang mest mulig likt det som er opplegget i dagens bygdebøker. For de eiendommer det er utarbeidet bygdebøker for er det ønskelig med ajourføring. På kort og mellomlang sikt er viktig at mest mulig informasjon sikres og digitaliseres i LW i tråd med en oppsatt disposisjon. Det vil også være et mål å prøve ut ulike presentasjonsformer for å få en spennende digital bygdebok.”

En bygdebok kan inneholde mange temaer. Digital bygdebok gir andre muligheter enn ei papirbok. Vi ser derfor for oss både å jobbe med mest mulig ferdigstilling av enkeltbruk, men også legge inn eksisterende materiale som en start for andre bruk. Vi ser for oss spesielle opplegg for regulerte tettbygde strøk og områdebeskrivelser. Det er også aktuelt å legge inn andre historiske temaer i den digitale bygdeboka. Det legges linker i innholdsfortegnelsen til høyre på denne siden til de ulike temaene. Arbeidet gjøres i samarbeid med Lokalhistoriewiki(LW).

Vi er nå i startfasen så det er lite innhold foreløpig. Gardsnr  lavere enn 79 vil bli prioritert. Vi vil etterhvert også legge inn endel gardhistorie for matrikkelgårdene med utgangspunkt i en bygdebokkladd fra ca 1975. Vi håper dette både gir spennende informasjon, men også stimulerer flest mulig til å arbeide videre med å kvalitetssikre og ikke minst supplere med utgangspunkt i mantraet «alle skal med».

Her gjennom denne åpningsportalen kan du gå inn å lese hva som er lagt inn i den digitale bygdeboka. Linker finner du til høyre.  Hvis du skal registrere noe må du gå inn via Lokalhistoriewiki.no og registrere deg. Der finnes også veiledning for arbeidet.

For Gardsnr 33 Narmo og Gnr 76 Hafsal vil du finne ganske komplette digitale presentasjoner.

For Gnr 65 Herset, Gnr 71 Østre Myr, Gnr 72 Finborud, Gnr 73 Blystad Vestre og Gnr 74 Blystad østre vil du finne avskrevet bygdebokkladd fra 1975

For Gnr 4, 5, 6, 20, 21, 21, 22, og 26 vil du under husmannsplasser finne en presentasjon av husmannsplasser på Solvang. Samme presentasjon er linket opp til alle eiendommene.

For Gnr 70 Nashaug vil du finne en videopresentasjon fra YouTube produsert av Video-Øst/Per-Øivind Sandberg

For Gnr 138 vil du finne et eksempel på supplerende opplysninger på en eiendom som er omhandlet i bind 3.