Digital bygdebok

Under Matrikkelgårder i Vang (Til høyre på denne sida) vil du finne  hva som er lagt inn på den enkelte eiendom.

Vang historielag har gitt ut 5 bøker med gards og slektshistorie. (Gnr 76-196). Det er ikke mulig å fullføre dette arbeidet på samme måte, men vi arbeider nå videre med digital bygdebok. Vi har uttrykt slik målsetting for dette arbeidet:

Målsettingen på lang sikt er å få samlet og bearbeidet informasjon om de gjenværende gårder i Vang mest mulig likt det som er opplegget i dagens bygdebøker. For de eiendommer det er utarbeidet bygdebøker for er det ønskelig med ajourføring. På kort og mellomlang sikt er viktig at mest mulig informasjon sikres og digitaliseres i LW i tråd med en oppsatt disposisjon. Det vil også være et mål å prøve ut ulike presentasjonsformer for å få en spennende digital bygdebok.”

Den digitale bygdeboka utarbeides i samarbeid med Lokalhistoriewiki(LW). Her gjennom denne åpningsportalen kan du gå inn å lese hva som er lagt inn i den digitale bygdeboka og også logge deg inn i LW. Linker finner du til høyre under matrikkelgårder.(Nedenfor på mobil)  Hvis du skal registrere noe og er ny bruker på LW må du gå inn via Lokalhistoriewiki.no og registrere deg. Der finnes også veiledning for arbeidet.

Innholdet vil komme over tid og vi er avhengig av mange bidragsytere i arbeidet. Vi prioriterer eiendommer hvor det ikke er gitt ut papirbøker.

Hva som er lagt inn på den enkelte gard finner du i tabell under matrikkelgårder