Digital bygdebok

Nederst i teksten finner du hvilke eiendommer vi har lagt inn stoff på.

Vang historielag har gitt ut 5 bøker med gards og slektshistorie. (Gnr 76-196). Det er ikke mulig å fullføre dette arbeidet på samme måte, men vi arbeider nå videre med digital bygdebok. Vi har uttrykt slik målsetting for dette arbeidet:

Målsettingen på lang sikt er å få samlet og bearbeidet informasjon om de gjenværende gårder i Vang mest mulig likt det som er opplegget i dagens bygdebøker. For de eiendommer det er utarbeidet bygdebøker for er det ønskelig med ajourføring. På kort og mellomlang sikt er viktig at mest mulig informasjon sikres og digitaliseres i LW i tråd med en oppsatt disposisjon. Det vil også være et mål å prøve ut ulike presentasjonsformer for å få en spennende digital bygdebok.”

En bygdebok kan inneholde mange temaer. Digital bygdebok gir andre muligheter enn ei papirbok. Vi ser derfor for oss både å jobbe med mest mulig ferdigstilling av enkeltbruk, men også legge inn eksisterende materiale som en start for andre bruk. Vi ser også for oss å kunne legge inn spesielle temaer, og ellers utnytte digitale  muligheter slik som videoer m.m.  Arbeidet gjøres i samarbeid med Lokalhistoriewiki(LW).

Innholdet vil komme over tid og vi er avhengig av mange bidragsytere i arbeidet. Vi prioriterer eiendommer hvor det ikke er gitt ut papirbøker.

Her gjennom denne åpningsportalen kan du gå inn å lese hva som er lagt inn i den digitale bygdeboka. Linker finner du til høyre under matrikkelgårder.(Nedenfor på mobil)  Hvis du skal registrere noe må du gå inn via Lokalhistoriewiki.no og registrere deg. Der finnes også veiledning for arbeidet.

Hva er lagt inn:

For gardsnr 33 Narmo, gnr. 55 Dalby, gnr 76 Hafsal og gnr 77 Tomten vil du finne ganske komplette digitale presentasjon.  For gnr 78 Åltomten er slekt lagt inn.

For gnr 88-194 vil du finne link til papirboka for de respektive eiendommene.

For gnr 13 Ry, gnr 14 Kay, gnr 17 Kraftrud, gnr 24 Ingeberg Lille, gnr 39 Skjeset, gnr 41 Vestre Ås og Berg, gnr 59 Høkset, gnr 61 Øvre Skråstad, gnr 62 Nedre Skråstad, gnr 65 Herset, gnr 66 Stanger, gnr 67 Blæstad, gnr 68 Nyhus, gnr 69 Rogstad, gnr 70 Nashaug gnr 71 Østre Myr, gnr 72 Finborud, gnr 73 Blystad Vestre, gnr 74 Blystad østre og gnr 75 Dæli vil du finne avskrevet bygdebokkladd fra 1975. Disse kladdene har begrenset innhold og har større mulighet for feil.

For gnr 4, 5, 6, 20, 21, 21, 22, og 26 vil du under husmannsplasser finne en presentasjon av husmannsplasser på Solvang. Samme presentasjon er linket opp til alle eiendommene.

For gnr 8, 9, 10 og 20-3 er det lagt inn tekst som Per-Øivind Sandberg har laget i stedsutviklingsprosjekt Ridabu

For gnr 2 Holset, gnr 4 Børstad, Gnr 6 Tommelstad, gnr 7 Åker, gnr 10 Vang Prestegard, gnr 11 Vidarshov, gnr 19 Hjellum, gnr 20 Sælid, gnr 27 og 28 Flagstad østre og vestre, gnr 29 Store Imerslund, gnr 32 Vendkvern, gnr 67 Blæstad,  gnr 70 Nashaug gnr 171 Aalstad og 180 Møystad vil du finne en videopresentasjon fra YouTube produsert av Video-Øst/Per-Øivind Sandberg. Det er også lagt inn Per-Øivind Sandbergs manuser på mange av disse gardene.

For gnr 138 vil du finne et eksempel på supplerende opplysninger på en eiendom som er omhandlet i bind 3.