Ord og uttrykk

ORD OG UTTRYKK SAMLET AV VANG BONDEKVINNELAG

I 1981/82 Samlet Vang Bondekvinnelag (Bygdekvinnelag fra 2002) inn ord og uttrykk fra Vang. Lagets leder var da Inger Busterud, og drivkraften bak innsamlingen var Klara Mangerud.
Mangeårig leder i Vang Bygdekvinnelag, Helen T. Aalstad, kontaktet årbokkomiteen med spørsmål om det er interesse for å presentere innsamlingen i Årboka. Bygdekvinnelaget mener det er riktig å dele resultatet av innsamlingen med flere. Årbokkomiteen er enig i det. Men siden ordsamlingen er så stor, kommer den til å ta mange sider i årboka. Vi vil derfor sørge for at ordsamlingen legges ut på hjemmesida til Vang Historielag. I årboka er det derfor bare noen smakebiter og henvisning til hjemmesida.

Helen T. Aalstad forteller at i 1981/82 var datidens Bondekvinnelag delt inn i kretser tilsvarende skolekretsene. Alle kretser deltok i innsamlingsdugnaden, og vi kan slik takke mange dyktige lagsmedlemmer for samlingen av de ord og uttrykk som presenteres her.
Samlingen inneholder naturlig nok ikke en oversikt over alle ord og uttrykk i vangsdialekta, men viser flere ord som nok ikke er i bruk av så mange i dag.
Ordene gjengis med den stavemåten som ble benyttet ved nedskrivingen i 1981/82. Ordene er skrevet tilnærmet lydrett – slik de høres selv om det ikke er like lett å skrive alle lyder. Husk å lese med tykk L.

Ord og uttrykk finner dere i dette dokumentet