Om oss

Vang historielag

Vang historielag ble stiftet på Høyvang 14.mars 1931. Hovedformålet ble uttrykt slik: «Vang historielag skal arbeide for å bevare og gjøre kjent bygdas eldre og nyere historie». Ei solid bygdebok, ei omfattende gards- og slektshistorie var målet. Laget har i all ettertid arbeidet hardt for å oppfylle stifternes intensjoner.

Utgivelse av Vangsboka er en av de største utfordringer for laget. Vi arbeider nå med bind nr 5. Utgivelse av årboka, «Minner ifrå Vang», er også en viktig måte å dokumentere og gjøre kjent ulike sider av bygdas historie. Informasjonsskilter, møter, turer og informasjon på nettet er andre virkemidler vi bruker for å vekke interesse for bygdas historie. Vi har også etablert et slektsforum for å kunne hjelpe den enkelte med å finne ut mer om egen slekt. Du finner mer om dette under de ulike temaer på hjemmesida.

Bygdebokkomite                 Årbokkomite                     Slektsforum

Org.nr.: 994 087 835                         Bankkonto:1800.13.16105

 

Vang historielag
Postboks 4300
2308 HAMAR

Oversikt over styremedlemmer 2020. Verv, navn og e-post

Verv: Medlem: e-post: Telefon:
Leder Odd Lindstad leder@vang-historielag.no 482 67 981
Medlem Finn H. Martinsen fimartin@bbnett.no 913 90 441
Medlem Nina Stikholmen Pedersen ninaspedersen@gmail.com 977 29 187
Kasserer Eivind Imislund kasserer@vang-historielag.no 977 65 154
Medlem Marit Øverli marit.overli@norgro.no 918 23 885
Medlem Bjørn Eriksen bm-e@online.no 911 99 692
Medlem Berit Lundsveen jahlu@online.no 408 51 951