Om oss

Vang historielag

Vang historielag ble stiftet på Høyvang 14.mars 1931. Hovedformålet ble uttrykt slik: «Vang historielag skal arbeide for å bevare og gjøre kjent bygdas eldre og nyere historie». Ei solid bygdebok, ei omfattende gards- og slektshistorie var målet. Laget har i all ettertid arbeidet hardt for å oppfylle stifternes intensjoner.

Utgivelse av Vangsboka er en av de største utfordringer for laget. Bind 5 ble gitt ut i 2020 og vi arbeider nå videre med digital bygdebok. Utgivelse av årboka, «Minner ifrå Vang», er også en viktig måte å dokumentere og gjøre kjent ulike sider av bygdas historie. Informasjonsskilter, møter, turer og informasjon på nettet er andre virkemidler vi bruker for å vekke interesse for bygdas historie. Vi prøver også å hjelpe personer som henvender seg med å finne ut mer om egen slekt. Du finner mer om dette under de ulike temaer på hjemmesida.

Bygdebokkomite                 Årbokkomite                     Slektsforum

Org.nr.: 994 087 835                         Bankkonto:1800.13.16105

 

Vang historielag
Postboks 4300
2308 HAMAR

Oversikt over styremedlemmer 2021.

Verv: Medlem: e-post: Telefon:
Leder Odd Lindstad lindstad.o@gmail.com 482 67 981
Nestleder Tore Mælumsæter toremalum@gmail.com 906 48 563
Kasserer Eivind Imislund imislund@online.no 977 65 154
Medlem   Gunnar Skjeset gunnar.skjeset@icloud.com 416 06 574
Medlem Marit Øverli marit.overli@norgro.no 918 23 885
Medlem Ole Peder Kjeldstadli ol-p-kj@online.no 975 10 617
Medlem Lise A. Granum Lise.Granum@sykehuset-innlandet.no 450 23 644