Om oss

Vang historielag

Vang historielag ble stiftet på Høyvang 14.mars 1931. Hovedformålet ble uttrykt slik: «Vang historielag skal arbeide for å bevare og gjøre kjent bygdas eldre og nyere historie». Ei solid bygdebok, ei omfattende gards- og slektshistorie var målet. Laget har i all ettertid arbeidet hardt for å oppfylle stifternes intensjoner.

Utgivelse av Vangsboka er en av de største utfordringer for laget. Bind 5 ble gitt ut i 2020 og vi arbeider nå videre med digital bygdebok. Utgivelse av årboka, «Minner ifrå Vang», er også en viktig måte å dokumentere og gjøre kjent ulike sider av bygdas historie. Informasjonsskilter, møter, turer og informasjon på nettet er andre virkemidler vi bruker for å vekke interesse for bygdas historie. Vi prøver også å hjelpe personer som henvender seg med å finne ut mer om egen slekt. Du finner mer om dette under de ulike temaer på hjemmesida.

Bygdebokkomite                 Årbokkomite                     Slektsforum                   Styrets medlemmer

Org.nr.: 994 087 835      Bankkonto:1800.13.16105     Vipps: 573224

 

Vang historielag
Postboks 4300
2308 HAMAR