Historiske steder / bygninger

På grunn av koblinger mot Google maps kan kartet være tungt å laste inn, spesielt via mobiltelefon.

Ved RØDE kartpunkter er det plassert ut opplysningsskilt ute i terrenget

Ved BLÅ kartpunkter er det kun publisert info på webside. Klikk kartpunkt for å finne link.