Valum – Historikk

Nr. 3

Valum

Sted/&eier: Hedmark Fylkes vegvesen
Skiltplassering: Ved Lerhusvegen

I forbindelse med Åker-prosjektet ble det utgravinger o 1992-93 avdekket 3 store hustomter etter langhus her i tillegg til ildsteder og kokegroper. Det ble også funnet frø av bygg, havre og rug, samt beinrester etter mange slags husdyr. Den ene av 5 kirker i Ridabu sogn sto her. Gården er nevnt første gang i et diplom fra 1318. Opprinnelig navn må ha vært Vardeimr, av varda (varselvarde) eller vordr (vaktpost) og heimr (heim). Det er svært sjelden å grave opp et gardstun i en tidsperiode fra slutten av 1800-tallet og bakover til ca. år 400.

Les mer om Valum i Minner ifrå Vang

Se stedet i Google Streev View