Innmelding

logo118pixDu kan bruke dette skjemaet for å melde deg inn i Vang historielag.

Som medlem i Vang historielag får du informasjon på e-post eller pr. post vedrørende våre arrangementer. Dette innebærer prioritert deltakelse på arrangementer som Vang historielag arrangerer. Du støtter også videre arbeid for historielaget

Medlemskap koster kr 200,- pr år

Fyll inn feltene – deretter må du gjennomføre sikkerhetskontrollen helt nederst, før du kan klikke «Send inn».

Du kan også melde deg inn pr brevpost:
Vang historielag
Postboks 4300
2308 HAMAR

Fyll inn i feltene:
Jeg samtykker til at Vang historielag kan registrere de personopplysninger som er nevnt i innmeldingsskjemaet digitalt. Formålet med registret er å ha oversikt over medlemmene. Registret brukes i forbindelse med kontakt med medlemmene utsending av informasjon og utsending av regninger for medlemskontingent. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.