Registrering husmannsplasser

Husmenn og husmannsplasser har en sentral plass i vår historie. Men kjennskapet til historien og ikke minst de konkrete plassene er borte eller i ferd med å bli borte.

Vang historielag setter derfor igang med et prosjekt for å forsøke å stedfeste hvor det har vært husmannsplasser og samle inn opplysninger om disse. Det er viktig å utnytte kunnskap til nålevende informanter.

Vi har etablert et samarbeid med bl. a. Nils Aage Hafsal som arbeider i NIKU (Norsk institutt for kulturminneforvaltning) og ønsker også å involvere kommunen i arbeidet. Vi ser på mulige digitale kartløsninger som vi synes ser spennende ut som grunnlag for registreringen.

Vi ser for oss å prioritere kartleggingen i området Solvang, Ingeberg og Veståsen da det her er gjort endel grunnlagsarbeider tidligere og at denne delen av bygda ikke er dekket av bygdebøker.