Registrering husmannsplasser

Husmenn og husmannsplasser har en sentral plass i vår historie. Men kjennskapet til historien og ikke minst de konkrete plassene er borte eller i ferd med å bli borte.

Vang historielag setter derfor igang med et prosjekt for å forsøke å stedfeste hvor det har vært husmannsplasser og samle inn opplysninger om disse. Det er viktig å utnytte kunnskap til nålevende informanter.

Vi har etablert et samarbeid med bl. a. Nils Aage Hafsal som arbeider i NIKU (Norsk institutt for kulturminneforvaltning) og ønsker også å involvere kommunen i arbeidet. Vi ser på mulige digitale kartløsninger som vi synes ser spennende ut som grunnlag for registreringen.

Vi ser for oss å prioritere kartleggingen i området Solvang, Ingeberg og Veståsen da det her er gjort endel grunnlagsarbeider tidligere og at denne delen av bygda ikke er dekket av bygdebøker.

Se forøvrig nyheter og klikk deg videre på nyheter som ligger til høyre på siden.