Registrering av historiske navn. Velkommen til dugnad – vi trenger din hjelp!

Norsk Institutt for Kulturminneforskning og Universitetet i Bergen ønsker sammen med Vang historielag å teste ut et enkelt opplegg for registrering av historiske navn. Velkommen til dugnad – vi trenger din hjelp!

Vet du eller noen i familien din om noen stedsnavn/objekter som ikke finnes på kartet? Dette kan være alt av lokalhistorisk interesse, som for eksempel husmannsplasser, jorder, hoppbakker, bekker og lignende.

Det ligger en del plasser inne allerede, og mye kan ligge feil, eller ha feil informasjon. Da kan man legge inn det man mener er riktig, og fylle inn forklaring i beskrivelsen. Det skal ikke være en høy terskel for å legge inn et navn, det vil bli ryddet i dataene etter hvert.

Link til kart.

En enkel veiledning ligger vedlagt.