Nyhetsbrev 1 2020

Årsmøtet for 2019 ble avviklet 19. februar.

De formelle sakene ble vedtatt i tråd med årsberetning og styrets forslag. Marit Øverli og Berit Lundsveen ble valgt inn som nye medlemmer i styret slik at styret nå består av:
Odd Lindstad(Leder), Finn Harald Martinsen, Sigmund Tollersrud(Kasserer), Bjørn Eriksen, Nina Sikholmen Pedersen, Marit Øverli og Berit Lundsveen. Ulike funksjoner fordeles av styret.
Styret fikk fullmakt til til å finne ny kasserer i løpet av det kommende året.

Etter årsmøtet holdt Per-Øivind Sandberg et interessant foredrag om husmannsvesenet i Norge.

Les mer

Slektsgranskning på Statsarkivet i Hamar

Historielaget har inngått samarbeid med Statsarkivet i Hamar med avtale om å være tilstede alle onsdager i 2020. De vil med det kunne bistå med hjelp til de som ønsker å finne ut mer om sin egen slekt.

 

 

Åpningstid kl.13.00-19.00

Vang historielag vil være tilstede onsdagene;

22.01, 12.02, 26.02, 11.03, 25.03 og 15.04.