Dystvoll vandring september 2021

Dystvoll vandring september 2021

Vandring Dystvollområdet

Vang historielag inviterer til vandring i Dystvollområdet

 

Søndag 12 september kl 12.00

Oppmøte ved Spar Vang

 

Ole Jacob Tomter vil lede oss gjennom

– garden Dystvolls dramatiske historie på 1600- 1700-tallet

– kverner, sager og vaskeplass i Dystvollberget.

– husmannplasser og fradelte eiendommer.

 

Turen blir 3-4 km. Ta med kaffe og biteti og gjerne noe å sitte på.

 

Sykkeltur innafor bommen på Gåsbu!

Sykkeltur innafor bommen på Gåsbu!

Sykkeltur innafor Gåsbubommen!

  1. august kl. 11.00

Møtested: Gåsbu

Pga. korona-situasjonen er de tradisjonsrike pinsesykkelturene i regi av Tor Karseth, Vang Historielag og Syklistene Hamar blitt utsatt. Derfor skal årets pinse-sykkeltur gå av stabelen søndag 22. august! Tid og sted blir kl. 11.00 fra Gåsbu. Tor Karseth leder an som musikalsk turleder på rundturen. Rast blir på St Olav. Det blir også en sving oppom Måsætra hvor Georg Magnus Heiberg driver med sætring. Han er en av tre melkebønder i Vang, og han skal være den første i Skandinavia som robotmelker kuene sine på sætra.
Rundturen på ca. 18 kilometer går på grusdekke. De som ønsker en lengre tur, kan bli med på en ekstra omvei på hjemturen, forbi Puttsjøen og ned til Brennsætra.
På grunn av koronaen dropper vi kaffesalg denne gangen, og ber alle ta med seg mat, drikke selv. Og gjerne sitteunderlag.

Velkommen til sykkeltur!

Nyhetsbrev høsten 2021

Nyhetsbrev for  høsten 2021

 

Vi håper at vi over sommeren er inne i en normalisering etter koronapandemien og har(med forbehold) laget følgende program for høsten:

 

Søndag 22/8 – 2021 Sykkeltur i Samarbeid med Syklistenes Landsforening og Tor Karseth

 

Søndag 5/9 – 2021 Vi er tilstede på Liv i stuer og stasjoner på Domkirkeodden

 

Søndag 12/9- 2021 kl 12.00   Vandring i Dystvollberget og område nord for Dystvoll med Ole Jacob Tomter og Bjørn Eriksen som guider.

 

Søndag 7. november Kulturkveld med presentasjon av årboka for 2021 og endelig godkjenning av årsmøtevedtakene. I tillegg vil det bli et foredrag/kulturinnslag.

 

Videre vil vi til høsten arbeide videre med digital bygdebok. Dette omfatter videopresentasjoner i samarbeid med TV-Øst, men ikke minst dugnadsarbeid av ulik karakter. Vi ønsker flere med i dette arbeidet. Er du interessert i å vite mer om dette så ta kontakt.

 

Ca 200 av våre medlemmer har så langt betalt medlemskontingenten for 2021. Jeg håper at alle tidligere medlemmer er med oss videre og ønsker selvsagt også nye.(Innmelding se hjemmeside vang-historielag.no)

Sykkelturen utsettes

Vi har også i år ønske om å gjennomføre historisk sykkeltur i samarbeid med Tor Karseth og Sykkelisenes Landsforening. Men tradisjonen med at turen gjennomføres 2 pinsedag mener vi blir for tidlig i forhold til pandemien. Vi planlegger nå ut fra at turen kan gjennomføres andre halvdel av august.

Nyhetsbrev vinter/vår 2021

Vi har nå avviklet det foreløpige årsmøtet. Det kom ikke inn noen alternative forslag slik at styrets og valgkomitees forslag til vedtak til årsmøtet ble vedtatt. Årsmøteprotokoll innarbeidet i årsmeldingen følger vedlagt.

Årsberetning 2020 med protokoll og underskrifter scannet.

Konkret nevnes at Tore Mælumsæter, Ole Peder Kjeldstadli og Lise Andreasdatter Granum er nye styremedlemmer og Karsten Thune er nytt medlem i årbokkomiteen. Endelig godkjenning av årsmøteprotokollen vil skje på første medlemsmøte sansynligvis til høsten.

Tiden framover vil fortsatt bli preget av koronapandemien. Vi håper å få gjennomført den årlige sykkelturen fortrinsvis 2. pinsedag og en vandring i Dystvollområdet over sommeren. Ellers går arbeidet med årboka sin gang og arbeidet med den digitale bygdeboka litt på sparebluss.

Krav på medlemskontingent vil bli sent ut rett over påske.

 

Årsberetning for 2020

Årsberetning 2020

På grunn av restriksjoner knyttet til koronasituasjonen kan vi ikke gjennomføre årsmøte slik vi vanligvis har gjort. Et alternativ er da å utsette møte til en senere anledning. Men det er jo høyst usikkert når dette eventuelt kan bli. Styret forslår derfor for våre medlemmer vi gjennomfører «årsmøtet» på annen måte dette året. Dersom det ikke komme innsigelser fra dere betyr dette at “årsmøte” avvikles kun med styret tilstede og at det i første omgang fattes et foreløpig vedtak.
Årsberetningen er sendt medlemmene på e-post. Hvis dere som er medlemmer har spørsmål, merknader eller alternative forslag ber vi at disse sendes leder@vang-historielag.no eller Vang historielag, PB 4300, 2308 Hamar innen 1/3. Spørsmål vil bli besvart enten direkte eller generelt med e-post til alle. Eventuelle alternative forslag og merknader vil bli protokollert.
Sakene er:
Godkjenning av Årsberetning og regnskap og styrets forslag til disponering av resultat 2020.
Fastsetting av kontingent for 2022.
Budsjett 2021
Valg 2021. Valgkomiteens innstilling ligger i årsmøtedokumentet

Styret vil vurdere innkomne merknader eller forslag og vurdere om det er noe som bør utsettes til et senere tidspunkt. Hvis det ikke kommer motforestillinger ber vi om at styret har fullmakt til å godkjenne årsberetning, regnskap, disponering av overskudd, budsjett og valg eventuelt korrigert for vesentlige merknader. Dette vil skje i styremøte 11/3 og medlemmene vil bli orientert om resultatet. På første medlemsmøte settes endelig godkjenning av årsmøtevedtakene opp som eget punkt.