Bygdebok bind 5 kommer til salg 27. november

Informasjon om henting av bestilte bøker og salg.

Brakka utenfor Spar Vang vil i uke 51 (14.-19 desember) og uke 52 (21-23 desember)være åpen hver dag fra kl 14.00 til kl 15.00  for salg av Vangsboka bind 5, Minner ifrå Vang 2020 og alle våre øvrige bøker.

Se ordinære salgsteder nedenfor for salg av Vangsboka bind 5 og Minner ifrå Vang 2020

——–

Bind 5 av Vangsboka er nå ferdig. Boka omhandler Gnr 79-87 (Ilseth, Skaalerud, Bersvensrud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Lille Oppsal og Store Oppsal) med fradelte eiendommer. Mange av opplysningene er av generell karakter og derfor interessante også for de som ikke er ute etter historie om de konkrete eiendommene. Tidligere var det mye flytting ikke minst på husmannsplassene slik at hele bygda blir berørt av personer som er omtalt i boka. Lunden skole ligger på en av eiendommene og får stor oppmerksomhet i boka. Ikke minst er det med elevlister som viser tilnærmet alle elever som gikk her fra 1900 til 1980. I tillegg er det stor fokus på tidligere virksomhet i Dystvollberget/Finsalbekken.

Boka er på 740 sider og koster kr 600,-
Boka kan kjøpes fra uke 49 kjøpes på;

Spar Vang.
Kiwi Ridabu
Gleden/Kay (Kontant og Vipps)
Gravdal
Nordli Maxi
Bokloftet Løten Brenneri

Historielaget vil første helga være tilstede for utlevering av bestilte bøker og for salg av boka og årbok 2020 på Spar Vang fredag 27/11 kl 10-17 og lørdag 28/11 kl 10-16. og på Kay/Gleden fredag 27/11 kl 11-17 og lørdag 28/11 kl 11-15. Ytterligere åpningstider blir kunngjort på facebook og tavla i HA. Hvis kø må en huske coronaavstand.

Vi håper at flest mulig har mulighet til å kjøpe til de tidene vi er tilgjengelig for direktesalg.

 

 

Avlysning kulturkveld 1.november og salg av “Minner ifrå Vang”

På grunn av smittesituasjonen i kommunen er det derssverre riktig å avlyse kulturkvelden.

Vi får derfor ikke presentert “Minner ifrå Vang” 2020, bok nr. 36, som inneholder spennende lokalhistorie.  Men det blir salg av boka på Høyvang samme kveld, 1.11 mellom kl. 18-19.  Prisen for boka er kr. 200,- og kan betales med VIPS eller kontanter.

Ut på dagen 2.11 kommer også boka for salg hos; Spar/Vang, Spar/Sanderud, Kiwi/Ridabu, Kay Gartneri/Ridabu, Sparebank1/Storhamar, Gravdal Bokhandel/Hamar, Nordli Bokhandel/Maxi.

Ved kjøp i dagligvarebutikkene og Kay Gartneri, ber vi om betaling med kontanter, som gjør det enklere for foretningene å selge boka for oss.

 

 

 

Kulturkveld – ”Minner ifrå Vang” 2020 lanseres

Høyvang søndag 1. november kl. 18.00!

Vi bruker storsalen hvor det blir tatt hensyn til coronaavstand og smittevern.

Årbokkomiteen vil presentere spennende varierte artikler fra boka.  I tillegg vil Arne Plassen fortelle om Torkjell Turfrost – en fredløs Vangsokning i år 960.

Det blir servert gratis kaffe og kringle.

Velkommen!

 

 

 

”Minner ifrå Vang” nr. 36 kommer i salg fra uka etter 1. november på;

  • Spar, Vang / Vikbutikken
  • Spar, Sanderud
  • Kiwi, Ridabu
  • Kay Gartneri, Ridabu
  • Sparebank1, Storhamar
  • Gravdal, Hamar
  • Nordli, Maxi

 

 

 

 

Nyhetsbrev 2 Høst 2020

Coronasituasjonen har påvirket historielagets aktivitet, men vi har også ting på gang. I uke 39 gjennomførte vi et samarbeidsprosjekt med Lunden skole i Dystvollberget i Finsalbekken. Det var utgraving sammen med arkeolog, orientering om sager og kverner som har vært her og praktisering av gammeldags klesvask på den gamle vaskeplassen. Mer informasjon finner du på vår hjemmeside og facebookgruppa Dystvollberget i Finsalbekken.

Søndag 1. november har vi arrangement på Høyvang kl 18.00 med presentasjon av årboka Minner ifrå Vang 2020. I tillegg vil Arne Plassen fortelle om Torkjell Turfrost, en fredløs vangsokning.Vi leier storsalen så det skal være mulig å holde Coronaavstand.

Og i siste halvdel av november skal Vangsboka bind 5 være klar fra trykkeriet. Det blir ei flott bok på over 700 sider. Det er historie om mange gårder i området fra Ilset til Oppsal. Men deler av historien er også generell å sier mye om samfunnsforhold i tidligere tider og skulle derfor være av interesse for mange. Lunden skole omfattes av denne boka og vi har med mye historie og ikke minst elevlister fra 1900 til 1980. Dette bør være årets julegave sammen med årboka.

Vi arbeider også videre med digital bygdebok. Det tar selvsagt tid før det er mye innhold, men du kan gå inn på vår hjemmeside og under digital bygdebok finner du oversikt over hvor vi har lagt inn stoff.

Odd Lindstad
Leder