Ny leder i Vang Historielag

Etter sju år som styreleder i Vang Historielag og ni år i styret, takket Odd Lindstad av som styreleder på årsmøtet i laget på Høyvang 22. februar.

 

Som ny leder av historielaget ble Tore Mælumsæter valgt.  Årsmøtet var svært god besøkt, og Per Øivind Sandberg holdt et interessant foredrag med utgangspunkt i boka som han nylig har utgitt om Sigrid Sæhlie.

Det nye styret i Vang Historielag består nå av Tore Mælumsæter (styreleder), Odd Lindstad (nestleder), Marit Kristin Øverli (styremedlem), Hilde Lise Borud (styremedlem), Lise Andreasdatter Granum (styremedlem), Eivind Børre Imislund (kasserer), og Gunnar Skjeset (sekretær).

Årsmelding og regnskap ble godkjent. I 2022 hadde vi blant annet årsmøte i februar, omvisning i gamle Vangsbygninger på Domkirkeodden 23. mai, årets sykkeltur andre pinsedag fra Vikingskipet til Klevfos, medlemstur til Mjøsmuseet, kulturminnedag på Domkirkeodden, aktivitetskveld og kulturkveld med presentasjon av årboka i oktober. Gjennom året har vi også deltatt ved slektsverkstedet på Statsarkivet, og fortsatt arbeidet med å legge inn nytt stoff om Vangsgardsbruk til bygdeboka vår på den digitale platttformen (se hjemmesiden).