Kulturkveld med lansering av Årboka

Årboka for 2022 vil bli presentert av årbokkomiteen. Endelig fastsetting av dato, sted og foredragsholder vil bli bestemt senere