Sykkeltur

Mandag 6. juni dvs 2. pinsedag legges det opp til den tradisjonelle sykkelturen med Tor Karseth som turleder og trubadur. Starttidspunkt og oppmøtested bestemmes senere.

Referat pinsesykkelturen 2022

 Sykkelturen 2. pinsedag 1) Vi valgte å starte på Lovisenberg skole denne gangen for å markere at skolen nylig hadde fylt 50 år. I den sammenheng har Tor Karseth laget en jubileumsforestilling med korn som hovedtema, og bakgrunnen for det

Arrangement Vang Brenneri og Lie

Vi legger opp til å møtes ved Lie i Finsalvegen. Her blir det en kort orientering om Lie's tilblivelse som selvstendig bruk. Videre vil arkeolog May-Tove Smiseth orientere om de arkeologiske utgravingene som nå er foretatt her og Hamar kommune

Kulturminnedag

Domkirkeodde

Vang historielag vil som tidligere delta med stand på kulturminnedagen. Mulighet for kjøp av bøker og en lokalhistorisk prat.

Julemarked Åker gård

Vang historielag deltar med stand på julemesse på Åker gård lørdag 26. og søndag 27. november kl 12-17. Her kan du få kjøpt årets årbok, men også eldre årbøker og bygdebøker. Sjekk om det er noen dere mangler i samlingen.