Årsmøte

Høyvang Høyvangveien 95,Ridabu,Norge

Årsmøtet torsdag 23. februar kl. 1800 på Høyvang. I tillegg til årsmøtet blir det foredrag av direktør ved Anno Museum, Per Øyvind Riise, om samarbeid mellom Anno Museum og Statsarkivet om og i det sannsynlig kommende nye museumsbygget på Domkirkeodden.

Medlemstur med fokus på hus fra Vang

Domkirkeodde

Tirsdag 23 mai kl 16.30 ønsker vi deg velkommen til omvisning for medlemmer på Domkirkeodden. Ha gjerne med familie og venner. Opplegget er gratis. Oppmøte ved hovedinngangen. Konservator Espen Olavsson Hårset vil ta oss  med rundt på en guidet tur.

Sykkeltur med Tor Karseth

Fra Vikingskipet til Klevfos – sykkeltur 2. pinsedag (29.mai) Den årlige pinsesykkelturen til Vang historielag og Syklistenes landsforening Hamar vil i år gå på kryss og tvers langs Svartelva. Akkurat som elva, svinger vi over grensene mellom Vang og Stange

Medlemmstur til Mjøsmuseet

Vi planlegger gratis medlemstur til Mjøsmuseet på Kapp og Minnesund lørdag 26. august. Nærmere opplysninger kommer senere.

Kulturkveld

Høyvang Høyvangveien 95,Ridabu,Norge

Årboka for 2023 lanseres på kulturkvelden 29. oktober. I tillegg vil Magne Nordseng og Olav Fredriksberg underholde med viser og fortelling av historie fra almenningen.