Medlemmstur til Mjøsmuseet

Vi planlegger gratis medlemstur til Mjøsmuseet på Kapp og Minnesund lørdag 26. august. Nærmere opplysninger kommer senere.

Kulturkveld

Høyvang Høyvangveien 95,Ridabu,Norge

Årboka for 2023 lanseres på kulturkvelden 29. oktober. I tillegg vil Magne Nordseng og Olav Fredriksberg underholde med viser og fortelling av historie fra almenningen.