Årbokkomite

Medlemmer i årbokkomitèen er: Helge Karset, Grethe Teksum, Elisabeth Dobloug Guldbrandsen og Hanne-Grethe Sæhlie.

Minner frå Vang 85
Første utgaven kom allerede i 1985

Vi har møter hver mandag i lokaler på Kåtorp Bo- og aktivitetssenter. Artiklene til årboka blir gjennomgått og nødvendige endringer/tilpasninger blir gjort i samarbeid – og ved kontakt med artikkelforfatterne.

Det kommer inn mye aktuelt stoff til boka, men vi anmoder om at personer som har stoff som kan være interessant å få skrevet ned og tatt vare på, tar kontakt med årbokkomitèen på adresse: aarbok@vang-historielag.no

Ny årbok for 2018 (Nr.: 34 i rekken) kommer før jul og vil bli presentert på historielagets kulturkveld.

 

Annonse 16 des 1985
Annonse for “Minner frå Vang” 16 desember 1985.