Årbokkomite

Medlemmer i årbokkomitèen er:

Helge Karset, e-post: h.karset@online.no

Elisabeth Dobloug Guldbrandsen, e-post: ed.guld@online.no

Hanne-Grethe Sæhlie, e-post: hanne-grete.sahlie@bbnett.no

Anne Grete Westjordet e-post: awestjordet@gmail.com

Minner frå Vang 85
Første utgaven kom allerede i 1985

Vi har møter på biblioteket på Ener. Artiklene til årboka blir gjennomgått og nødvendige endringer/tilpasninger blir gjort i samarbeid – og ved kontakt med artikkelforfatterne.

Det kommer inn mye aktuelt stoff til boka, men vi anmoder om at personer som har stoff som kan være interessant å få skrevet ned og tatt vare på, tar kontakt med årbokkomitèen

Ny årbok kommer hver høst og vil bli presentert på historielagets kulturkveld i november. Selges i de fleste matbutikkene i Vang, Gravdal og Nordli Maxi samt sparebankens filial på Storhamarsentert

 

Annonse 16 des 1985
Annonse for «Minner frå Vang» 16 desember 1985.