Bilder

Et bilde sier mer enn tusen ord heter det:

Kong Haakon VII forlot Hamar

Men samtidig som et bilde i seg sjøl kan si mye, blir det enda mer interessant hvis vi vet hvem eller hva som er avfotografert, og hvor og når bildet er tatt. Når det gjelder dette fotografiet er teksten som ligger ute på digitalmuseum.no:

9. april 1940 – kong Haakon VII og kronprins Olav, som forlot Hamar før storting og regjering, går inn i drosjeeier Volds bil på Elverum.
(Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv).

I bildedatabasen til fotoavdelingen ved Anno museum på Domkirkeodden ligger det over 8000 bilder fra Vang. Det finnes mye informasjon om mange av disse bildene, men det mangler også mye. Og ikke alt som ligger inne er av god nok kvalitet (eller det er dirkete feil i opplysningene)

I samarbeid med fotoavdelingen er historielaget derfor i ferd med å starte opp arbeidet med å gå gjennom bildene for å rette opp og tilføre opplysninger om fotografiene.

I tillegg jobber vi kontinuerlig med å samle inn og digitalisere fotografier som vangsokninger har liggende i skuffer og skap.

Dette er et formidabel arbeid, så nå er vi på jakt etter nettopp deg – du som går med en detektiv i magen

Vi trenger (nesten) alle typer kompetanse og kunnskap. Lokalkjennskap om gårder og geografien i Vangsbygda. Kunnskap om gamle fotografier, klesmoter, bil- og toghistorie, generell historiekunnskap …. lista er uendelig.

Hvordan vi skal jobbe er fortsatt i støpeskjea, og er også avhengig av hvor mange som blir med.

Ikke nøl – meld deg i dag (eller i morgen)

Kontaktperson er :

Jan Engen
Mobil 997 23 630
epost: Jan@ebynett.no

Hilsen Vang Historielag