Bok: Åker Gård i Vang

Bok: Åker Gård i Vang

Fra høvdingsete til herregård er det første av tre bind om Åker gård i Vang, og omhandler gårdens historie fra yngre steinalder fram til 1751 da offiseren Peder Todderud kjøpte gården. For første gang blir Åker gårds historie fortalt i stort format. De 2 andre bindene er nå kommet og omhandler utviklingen fram til dags dato.

Les mer

Bok: Vilje til vekst

Bok: Vilje til vekst

Vilje til vekst – Skolen i Vang gjennom 250 år

Jubileumsberetningen om skolen i Vang fra 1739 og frem til i dag (1989) blir man slått av ukuelig fremtidstro og at framveksten av demokratiet landet vårt ville være utenkelig uten skolen. Kunnskap, innsikt og lærdom er selve forutsetningen for folkestyret og kvaliteten på alle mellommenneskelig forhold er betinget av nasjonens totale kunnskapsnivå. Les mer