BOK: Historia om Vangsbygda

Historia om Vangsbygda

Det har lenge vært et savn å få en samlet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene i Vangs historie. Nå har vi fått den.

 

Steinar Sætervadet har samlet trådene og trukket de lange linjene gjennom å skrive manuskriptet til denne boka.

Styret i Vang Historielag håper denne publikasjonene vil være av interesse for mange med røtter i traktene våre.

 

 

Boka koster kr 175,- + evt frakt

Kjøp boka