Bygdebokkomite

Hamar kommune besluttet i 2013 at den ikke lenger ville ta ansvar for videre utgivelse av bygdebok for Vang, Vangsboka. Styret i Vang historielag opprettet da bygdebokkomitéen som fikk ansvar for å arbeide med videre utgivelse av Vangsboka. Komitéen ble pålagt så vel redaksjonelt som budsjettmessig ansvar.

Arbeidet med bind 5 begynte i 2014. Vi begynte arbeidet med gnr. 87 Ilset som er første garden av de gjenstående i hele bygdebokprosjektet. Bind 5 var opprinnelig planlagt med beskrivelse av gårdene Ilset (gnr 87), Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Opsahl, Tomten, Hafsahl, Dælid, Blystad og Finborud (gnr 72). Av ulike grunner har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt og omfanget gjør at det ikke vil bli plass til så mange eiendommer i bind 5. Det ble bar plass til de 8 første i et bind på hele 740 sider.

Ole Jacob Tomter har vært forfatter for bind 5 av Vangsboka.

Bygdebokkomiteen har bestått av: Oddvar Dufseth (leder), Odd Lindstad (Styrets representant), Steinar Sætervadet, Bjørn M Eriksen og Vigdis Stensby

Bind 5 ble gitt ut i slutten av november 2020. Det er av økonomiske grunner ikke grunnlag for å gi ut flere papirbøker. I og med at dette er den siste boka vil videre arbeid bli i digital bygdebok. Bygdebokkomiteen er oppløst. Se forøvrig digital bygdebok.