Bok: Øvre Vang kirke 100 år

Denne boka er først og fremst historien om Øvre Vang kirke gjennom 100 år. Redaksjonskomiteen presenterer her faktainformasjon om kirken og kirkegården. Det er lagt stor vekt på nyetableringen, men også endringer og ombygginger tatt med.

Øvre Vang KirkeVi har beskrevet det viktigste som har skjedd, fra tankene om å bygge et kapell i Vangsåsen oppsto, og vi har forsøkt å sette det hele inn i en kulturhistorisk sammenheng. Vi presenterer de som har vært ansatt i kirken opp gjennom årene, og forteller om deres gjøremål. Og sist, men ikke minst, gir boka et innblikk i den delen av kristenlivet som ikke var direkte tilknyttet kirken.

Vi har gjort vårt beste for for å få frem den kulturelle og samfunnsmessige betydning kirken har hatt i samfunnet i Øvre Vang. Helt siden kirken kom på tale og, gjennom byggeperioden, og gjennom 100 års drift har folk stilt opp og bidratt gjennom dugnadsinnsats og innsamlinger for å holde kirken og kirkegården i hevd. Gjennom dette og ulike arrangement i kirkens regi har folk vært samlet i felleskap og stolthet over at de har en egen kirke. Vi som har skrevet boka, er svært takknemlige for at folk har deltatt og bidratt med stoff.
Takk til alle!

Vi har etter hvert fått god tilgang på kilder om kirken, kirkegården og den daglige drift gjennom 100 år. Vangsokninger som har levd en stund, har vært velvillige og stilt opp og latt seg intervjue om kristenliv, menighetspleie, misjonsforeninger og foreningsliv. De har vært til uvurderlige hjelp når det gjelder å gi oss innblikk i denne delen av historien.

Boka består av enkeltartikler av forskjellig forfattere. Vi har prøvd å finne frem til en felles uttrykksmåte for hele boka, hver enkelt artikkelforfatter har sin egen frammstillingsmåte og språklige stil.

Målet med boka er å belyse Øvre vang kirkes historie og utvikling og formidle kunnskapen videre. Det er vårt håp at vi gjennom dette skaper større bevissthet om den kulturskatten kirken representerer, og at en klarere kan se hvilken betydning kirken har i våre liv.

Redaksjonskomiteen har bestått av:
Oddvar Dufseth, Bjørn O. Narverud, Ragnar Pedersen, Per Øivind Sandberg, Cæcilie Stang og Ole Jacob Tomter.

Pris kr 200,- + evt. frktkostnader.

Kjøp boka