Bok: Åstdalen 1944

Våren 1944 ble ungdom i Norge født mellom 1920 og 1924 innkalt til arbeidstjeneste. I ettertid er det klart dokumentert at denne arbeidstjenesten var en maskert mobilisering av norsk ungdom til krigsinnsats på tysk side.

Åstdalen 1944

Fra regjeringen i London ble det med jevne mellomrom kringkastet paroler som oppfordret de unge til å sabotere arbeidstjenesten. Og sabotasjen av innkallingen var meget velykket. Meget få møtte fram. Allerede i juni 1944 dukket det opp unggutter i Åstdalen som hadde behov for å gjemme seg bort, slik at de kunne unngå å bli arrestert av tyskerne eller deres hjelpere.
Fra månedsskiftet september – oktober samme året ble det etablert forlegninger på Hamarseterhøgda, på Bjønnåsen, på Grimstilen og på Bringbu. Disse forlegningene huset både militære ledere og og menige.
Noen av lederne hadde deltatt i kampene mot tyskerne i 1940. Stabssjefen i hovedkvarteret (HK) på Hamarseterhøgda (Høgda) Ragnar Broch, var en av dem. To til tre mann hadde befalsskole, men det store flertall som var menige manglet både krigserfaring og militær utdanning.
Mannskapene i Åstdalen talte i alt nær 70 mann.
Torsdag 26 oktober 1944 ble Thor Eriksen og Jacob Christian Løkke skutt og drept på Øya.

Boka koster kr 100,- + evt frakt. Medlemspris er kr 75,-

Kjøp boka

 

Du kan også lese boka digitalt her: https://www.nb.no/items/8a52fd40d6cafe8d41607d27ae91873f?page=0&searchText=%C3%85stadalen%201944