Bok: Åker Gård i Vang

Bok: Åker Gård i Vang

Fra høvdingsete til herregård er det første av tre bind om Åker gård i Vang, og omhandler gårdens historie fra yngre steinalder fram til 1751 da offiseren Peder Todderud kjøpte gården. For første gang blir Åker gårds historie fortalt i stort format. De 2 andre bindene er nå kommet og omhandler utviklingen fram til dags dato.

Les mer