Her er bygdebøkene

Bygdebøkene kan kjøpes her. 

Vang historielag har gitt ut 5 bygdebøker med gards og slektshistorie. Disse bøkene dekker ikke hele kommunen. Hvilke områder som er dekket finner du på kartet.

Vi arbeider videre med digital bygdebok for de øvrige eiendommene. Du finner inngang til den digitale bygdeboka på forsiden på vår hjemmeside eller ved klikke her.

Gårdsnummer de forskjellige bøkene beskriver:
Nr.: 1 Gnr 178-194
Nr.: 2 Gnr 153-177
Nr.: 3 Gnr 115-152
Nr.: 4 Gnr  88 -114
Nr.: 5 Gnr  79 – 87