Bok: Minner ifrå Vang 2022

«Minner ifrå Vang» 2022. Til salgs for kr. 50,-. Evt. porto og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg ved forsendelse.

BJØRN LINDSTAD                              Martodden, Nordviken og Stålverket                                          7

GEORG ROGER LARSEN                    Briskebyen ført og nå                                                                  56

OLE PEDER KJELDSTADLI                  Kommunesammenslåing Vang – Hamar                                      61

ELISABETH D. GULDBRANDSEN        En overenskomst fra 1936                                                           92

MAGNHILD O. SIVERTSEN                 Oskar Wangen, noen glimt fra et liv                                            99

HELGE KARSET/RISE GRØNOSET       «Dynamitten går av» – Vatnebryhn blir pensjonist                       104

KITT AUSTGARD                                 Pioneren fra Vang (Søkeord: Agnethe Christiansdatter Bakkerud)116

KRISTIANE ARNSETH DOBLOUG        Utvandrere fra Norge (Søkeord Arnseth vestre)                          119

TROND PEDERSEN                             Guidet almenningstur for fjernsynsteam fra Taiwan                    130

ÅRBOKKOMITEEN                              Historie fra Vang Almnenning fra 1830 (Søkeord Multe)             133

BORGER SWEEN                                Stavskogsameiet i Furnes og Vang                                                135

KARI HAUGEN BADER                        Da bestemor var ung ( Søkeord: Gudrun Haugen)                       163

TROND PEDERSEN                             Soga om Djupanissen                                                                   166

PER-ØYVIND SANDBERG                   Vangs Ølbryggeri versus Vangs Brænderi                                     168

GULBRAND NØKLEBY                        Vang skog og land – gjør din plikt og krev din rett                       176