Årboka 2021 presenteres

Årboka 2021 presenteres

Årboka for 2021 er klar for presentasjon. Dette skjer i år på

Toneheim søndag 7. november kl. 18.00

I tillegg til presentasjonen av artiklene i årboka vil det bli en presentasjon av prestegårdens historie av Per-Øivind Sandberg og Ole Elias Holck (forhåpentligvis med ny video) og en kort presentasjon av Toneheim. Vi vil også få en omvisning i den nyresturerte festsalen i den gamle prestegården. Det serveres kaffe og kringle.

På grunn av pandemien kunne vi ikke ha ordinært årsmøte i år. Vi vil starte møtet med «Endelig godkjenning av årsmøtevedtakene». Årsberetning med protokoll fra foreløpig årsmøte ble sendt medlemmene den 12.03 i «Nyhetsbrev vinter/år 2021». Årsmeldingen finner du også på historielagets hjemmeside.

Salg av årboka

Årboka for 2021 selges på kulturkvelden, og kommer til salg på følgende steder fra 08.11: Spar Vang, Kiwi Ridabu, Spar Sanderud, Gleden på Kay, Sparebank 1 Østlandet på Storhamarsenteret, Gravdal, Norli Maxi opg Bokloftet. Pris kr. 200,-

 

Dystvoll vandring september 2021

Dystvoll vandring september 2021

Vandring Dystvollområdet

Vang historielag inviterer til vandring i Dystvollområdet

 

Søndag 12 september kl 12.00

Oppmøte ved Spar Vang

 

Ole Jacob Tomter vil lede oss gjennom

– garden Dystvolls dramatiske historie på 1600- 1700-tallet

– kverner, sager og vaskeplass i Dystvollberget.

– husmannplasser og fradelte eiendommer.

 

Turen blir 3-4 km. Ta med kaffe og biteti og gjerne noe å sitte på.

 

Sykkeltur innafor bommen på Gåsbu!

Sykkeltur innafor bommen på Gåsbu!

Sykkeltur innafor Gåsbubommen!

  1. august kl. 11.00

Møtested: Gåsbu

Pga. korona-situasjonen er de tradisjonsrike pinsesykkelturene i regi av Tor Karseth, Vang Historielag og Syklistene Hamar blitt utsatt. Derfor skal årets pinse-sykkeltur gå av stabelen søndag 22. august! Tid og sted blir kl. 11.00 fra Gåsbu. Tor Karseth leder an som musikalsk turleder på rundturen. Rast blir på St Olav. Det blir også en sving oppom Måsætra hvor Georg Magnus Heiberg driver med sætring. Han er en av tre melkebønder i Vang, og han skal være den første i Skandinavia som robotmelker kuene sine på sætra.
Rundturen på ca. 18 kilometer går på grusdekke. De som ønsker en lengre tur, kan bli med på en ekstra omvei på hjemturen, forbi Puttsjøen og ned til Brennsætra.
På grunn av koronaen dropper vi kaffesalg denne gangen, og ber alle ta med seg mat, drikke selv. Og gjerne sitteunderlag.

Velkommen til sykkeltur!

Nyhetsbrev høsten 2021

Nyhetsbrev for  høsten 2021

 

Vi håper at vi over sommeren er inne i en normalisering etter koronapandemien og har(med forbehold) laget følgende program for høsten:

 

Søndag 22/8 – 2021 Sykkeltur i Samarbeid med Syklistenes Landsforening og Tor Karseth

 

Søndag 5/9 – 2021 Vi er tilstede på Liv i stuer og stasjoner på Domkirkeodden

 

Søndag 12/9- 2021 kl 12.00   Vandring i Dystvollberget og område nord for Dystvoll med Ole Jacob Tomter og Bjørn Eriksen som guider.

 

Søndag 7. november Kulturkveld med presentasjon av årboka for 2021 og endelig godkjenning av årsmøtevedtakene. I tillegg vil det bli et foredrag/kulturinnslag.

 

Videre vil vi til høsten arbeide videre med digital bygdebok. Dette omfatter videopresentasjoner i samarbeid med TV-Øst, men ikke minst dugnadsarbeid av ulik karakter. Vi ønsker flere med i dette arbeidet. Er du interessert i å vite mer om dette så ta kontakt.

 

Ca 200 av våre medlemmer har så langt betalt medlemskontingenten for 2021. Jeg håper at alle tidligere medlemmer er med oss videre og ønsker selvsagt også nye.(Innmelding se hjemmeside vang-historielag.no)