Årbok 2023

bst

MINNER IFRÅ VANG 2023 er klar og i salg. Boka koster kr. 250,-.

Boka er til salgs i butikkene Spar Vik, Kiwi Ridabu, Spar Sanderud, Gravdahl og på hos Sparebanken i Østlandet på Storhamarsenteret.

Her er innholdsoversikt for årets Minner ifrå Vang:

 

 

 

CÆCILIE STANG                  Vang Almennings arkiv 

ARNFINN PEDERSEN:      Kristen Prestrud – en skogens hedersmann 

OLAV SKÅRET                     Vangsåsen og vidda 

OLE P. KJELDSTADLI       Den norske arbeiderbruk- og boligbank i Vang/Hamar 

OLE JACOB TOMTER        Oldefar – Martinius Tomter 

OLE P. KJELDSTADLI       Solvang og Smeby 

ARNE HAGEN                     Ekornjakt i almenningen og hedemarksskogene 

TROND PEDERSEN          Barndomsminner om hogst av sevjebarket tømmer på 

Præstsæterholen på 1960-tallet 

SVEIN-ARVE PEDERSEN Bygdeslakteren i Vang 

ODD LINDSTAD               Bosetting og nedlagte boplasser i Øståsen 

ROGER NYGAARD          Vang Skytterlags historie 

HELGE KARSET              Veianlægget Broberg-Stangebakken 

MERETE HØGSET         Odd R. Antonsen – musiker og orkesterleder 

THORVALD SÆHLIE    NM i orientering damer 19. september 1948 

GJERTRUD EID             70 år med Vang guttemusikkorps, Lunden skolekorps og Vang 

Skolekorps 

 RANDI INGVOLDSTAD Martin Løberg – Skredder’n i Vang 

SVEIN ERIK ØDEGAARD En ekstraordinær legekarriere – Anton Enger 

JOHAN OLSEN            Et strålende landsrenn i Vang 

MAGNHILD O. SIVERTSEN Julehefte 1955 

MARIT OTNES            En skøytedag på Åker rundt 1960 

HANNE-GRETHE SÆHLIE Glimt fra et langt liv – Oddbjørg Westlie 

PER ØYVIND SANDBERG Altertavlen i Vang kirke 

VANG BYGDEKVINNELAG Ord og uttrykk fra Vang 

OLE P. KJELDSTADLI Prester i Vang fra reformasjonen til 1914 

MAGNE NORDSENG     Bokhølbekkoia