Årsberetning for 2020

Årsberetning 2020

På grunn av restriksjoner knyttet til koronasituasjonen kan vi ikke gjennomføre årsmøte slik vi vanligvis har gjort. Et alternativ er da å utsette møte til en senere anledning. Men det er jo høyst usikkert når dette eventuelt kan bli. Styret forslår derfor for våre medlemmer vi gjennomfører «årsmøtet» på annen måte dette året. Dersom det ikke komme innsigelser fra dere betyr dette at «årsmøte» avvikles kun med styret tilstede og at det i første omgang fattes et foreløpig vedtak.
Årsberetningen er sendt medlemmene på e-post. Hvis dere som er medlemmer har spørsmål, merknader eller alternative forslag ber vi at disse sendes leder@vang-historielag.no eller Vang historielag, PB 4300, 2308 Hamar innen 1/3. Spørsmål vil bli besvart enten direkte eller generelt med e-post til alle. Eventuelle alternative forslag og merknader vil bli protokollert.
Sakene er:
Godkjenning av Årsberetning og regnskap og styrets forslag til disponering av resultat 2020.
Fastsetting av kontingent for 2022.
Budsjett 2021
Valg 2021. Valgkomiteens innstilling ligger i årsmøtedokumentet

Styret vil vurdere innkomne merknader eller forslag og vurdere om det er noe som bør utsettes til et senere tidspunkt. Hvis det ikke kommer motforestillinger ber vi om at styret har fullmakt til å godkjenne årsberetning, regnskap, disponering av overskudd, budsjett og valg eventuelt korrigert for vesentlige merknader. Dette vil skje i styremøte 11/3 og medlemmene vil bli orientert om resultatet. På første medlemsmøte settes endelig godkjenning av årsmøtevedtakene opp som eget punkt.

Bygdebok bind 5 kommer til salg 27. november

Informasjon om henting av bestilte bøker og salg.

Brakka utenfor Spar Vang vil i uke 51 (14.-19 desember) og uke 52 (21-23 desember)være åpen hver dag fra kl 14.00 til kl 15.00  for salg av Vangsboka bind 5, Minner ifrå Vang 2020 og alle våre øvrige bøker.

Se ordinære salgsteder nedenfor for salg av Vangsboka bind 5 og Minner ifrå Vang 2020

——–

Bind 5 av Vangsboka er nå ferdig. Boka omhandler Gnr 79-87 (Ilseth, Skaalerud, Bersvensrud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Lille Oppsal og Store Oppsal) med fradelte eiendommer. Mange av opplysningene er av generell karakter og derfor interessante også for de som ikke er ute etter historie om de konkrete eiendommene. Tidligere var det mye flytting ikke minst på husmannsplassene slik at hele bygda blir berørt av personer som er omtalt i boka. Lunden skole ligger på en av eiendommene og får stor oppmerksomhet i boka. Ikke minst er det med elevlister som viser tilnærmet alle elever som gikk her fra 1900 til 1980. I tillegg er det stor fokus på tidligere virksomhet i Dystvollberget/Finsalbekken.

Boka er på 740 sider og koster kr 600,-
Boka kan kjøpes fra uke 49 kjøpes på;

Spar Vang.
Kiwi Ridabu
Gleden/Kay (Kontant og Vipps)
Gravdal
Nordli Maxi
Bokloftet Løten Brenneri

Historielaget vil første helga være tilstede for utlevering av bestilte bøker og for salg av boka og årbok 2020 på Spar Vang fredag 27/11 kl 10-17 og lørdag 28/11 kl 10-16. og på Kay/Gleden fredag 27/11 kl 11-17 og lørdag 28/11 kl 11-15. Ytterligere åpningstider blir kunngjort på facebook og tavla i HA. Hvis kø må en huske coronaavstand.

Vi håper at flest mulig har mulighet til å kjøpe til de tidene vi er tilgjengelig for direktesalg.

 

 

Avlysning kulturkveld 1.november og salg av «Minner ifrå Vang»

På grunn av smittesituasjonen i kommunen er det derssverre riktig å avlyse kulturkvelden.

Vi får derfor ikke presentert “Minner ifrå Vang” 2020, bok nr. 36, som inneholder spennende lokalhistorie.  Men det blir salg av boka på Høyvang samme kveld, 1.11 mellom kl. 18-19.  Prisen for boka er kr. 200,- og kan betales med VIPS eller kontanter.

Ut på dagen 2.11 kommer også boka for salg hos; Spar/Vang, Spar/Sanderud, Kiwi/Ridabu, Kay Gartneri/Ridabu, Sparebank1/Storhamar, Gravdal Bokhandel/Hamar, Nordli Bokhandel/Maxi.

Ved kjøp i dagligvarebutikkene og Kay Gartneri, ber vi om betaling med kontanter, som gjør det enklere for foretningene å selge boka for oss.

 

 

 

Kulturkveld – ”Minner ifrå Vang” 2020 lanseres

Høyvang søndag 1. november kl. 18.00!

Vi bruker storsalen hvor det blir tatt hensyn til coronaavstand og smittevern.

Årbokkomiteen vil presentere spennende varierte artikler fra boka.  I tillegg vil Arne Plassen fortelle om Torkjell Turfrost – en fredløs Vangsokning i år 960.

Det blir servert gratis kaffe og kringle.

Velkommen!

 

 

 

”Minner ifrå Vang” nr. 36 kommer i salg fra uka etter 1. november på;

  • Spar, Vang / Vikbutikken
  • Spar, Sanderud
  • Kiwi, Ridabu
  • Kay Gartneri, Ridabu
  • Sparebank1, Storhamar
  • Gravdal, Hamar
  • Nordli, Maxi