Avlysning kulturkveld 1.november og salg av “Minner ifrå Vang”

På grunn av smittesituasjonen i kommunen er det derssverre riktig å avlyse kulturkvelden.

Vi får derfor ikke presentert “Minner ifrå Vang” 2020, bok nr. 36, som inneholder spennende lokalhistorie.  Men det blir salg av boka på Høyvang samme kveld, 1.11 mellom kl. 18-19.  Prisen for boka er kr. 200,- og kan betales med VIPS eller kontanter.

Ut på dagen 2.11 kommer også boka for salg hos; Spar/Vang, Spar/Sanderud, Kiwi/Ridabu, Kay Gartneri/Ridabu, Sparebank1/Storhamar, Gravdal Bokhandel/Hamar, Nordli Bokhandel/Maxi.

Ved kjøp i dagligvarebutikkene og Kay Gartneri, ber vi om betaling med kontanter, som gjør det enklere for foretningene å selge boka for oss.

 

 

 

Kulturkveld – ”Minner ifrå Vang” 2020 lanseres

Høyvang søndag 1. november kl. 18.00!

Vi bruker storsalen hvor det blir tatt hensyn til coronaavstand og smittevern.

Årbokkomiteen vil presentere spennende varierte artikler fra boka.  I tillegg vil Arne Plassen fortelle om Torkjell Turfrost – en fredløs Vangsokning i år 960.

Det blir servert gratis kaffe og kringle.

Velkommen!

 

 

 

”Minner ifrå Vang” nr. 36 kommer i salg fra uka etter 1. november på;

  • Spar, Vang / Vikbutikken
  • Spar, Sanderud
  • Kiwi, Ridabu
  • Kay Gartneri, Ridabu
  • Sparebank1, Storhamar
  • Gravdal, Hamar
  • Nordli, Maxi

 

 

 

 

Nyhetsbrev 2 Høst 2020

Coronasituasjonen har påvirket historielagets aktivitet, men vi har også ting på gang. I uke 39 gjennomførte vi et samarbeidsprosjekt med Lunden skole i Dystvollberget i Finsalbekken. Det var utgraving sammen med arkeolog, orientering om sager og kverner som har vært her og praktisering av gammeldags klesvask på den gamle vaskeplassen. Mer informasjon finner du på vår hjemmeside og facebookgruppa Dystvollberget i Finsalbekken.

Søndag 1. november har vi arrangement på Høyvang kl 18.00 med presentasjon av årboka Minner ifrå Vang 2020. I tillegg vil Arne Plassen fortelle om Torkjell Turfrost, en fredløs vangsokning.Vi leier storsalen så det skal være mulig å holde Coronaavstand.

Og i siste halvdel av november skal Vangsboka bind 5 være klar fra trykkeriet. Det blir ei flott bok på over 700 sider. Det er historie om mange gårder i området fra Ilset til Oppsal. Men deler av historien er også generell å sier mye om samfunnsforhold i tidligere tider og skulle derfor være av interesse for mange. Lunden skole omfattes av denne boka og vi har med mye historie og ikke minst elevlister fra 1900 til 1980. Dette bør være årets julegave sammen med årboka.

Vi arbeider også videre med digital bygdebok. Det tar selvsagt tid før det er mye innhold, men du kan gå inn på vår hjemmeside og under digital bygdebok finner du oversikt over hvor vi har lagt inn stoff.

Odd Lindstad
Leder

Skoleprosjektet i Dystvollberget/Finsalbekken gjennomført

Vi har nå i 3 dager gjennomført utgravingsprosjektet i Dystvollberget. Dette har vært et samarbeid mellom historielaget, 7. klasse ved Lunden Skole og NIKU(Norsk institutt for kulturminneforskning). Elevene på skolen har har drevet med utgravninger og gjort mange interessante funn. De har også blitt orientert om virksomheten her gjennom befaring og skriftlige notater. I forkant hadde også Ole Jacob Tomter orientert klassen om Dystvoll gårds historie og Ole Nashaug orientert om geologi i område.

Les mer

Sykkeltur på egenhånd i år!

Den tradisjonelle sykkelturen 2. pinsedag måtte avlyses på grunn av Coronasituasjonen. Vi sa da at vi ville vurdere eventuell tur i slutten av august. Vi vurderer situasjonen fortsatt usikker og ser utfordringen med å holde avstand ved Tor’s orienteringer.  Felles sykkeltur blir derfor ikke arrangert i år.

Les mer