Aktiviteter framover, medlemsverving

Vang historielag har følgende arrangementer fram til september:    23. mai. Omvisning på Domkirkeodden med Vangsvri. Start 16.30. Åpent for medlemmer. 29.mai. Den tradisjonelle sykkelturen 2. pinsedag sammen med Tor Karseth og Syklistenes landsforbund. Åpent arrangement. 26.august. Medlemstur til Mjøsmuseet på

Les mer

Nyhetsbrev våren 2023

Årsmøtet ble avholdt 23. februar med litt beskjeden deltagelse. Det var mange møtekollisjoner denne dagen.  Men de som var der fikk høre et engasjert foredrag fra direktør Per Øyvind Rise fra Anno Museum Domkirkeodden. Selve årsmøtet ble gjennomført uten de

Les mer