Sykkeltur 2. pinsedag 29. mai

Fra Vikingskipet til Klevfos

Den årlige pinsesykkelturen til Vang historielag og Syklistenes landsforening Hamar vil i år
gå på kryss og tvers langs Svartelva. Akkurat som elva, svinger vi over grensene
mellom Vang og Stange og etter hvert til Løten.
Vi starter opp ved Vikingskipet kl. 11.00, og det blir mange stoppesteder underveis
hvor Tor Karseth vil synge viser og fortelle om bl.a. mølledrift og elvas betydning
som kraftkilde opp gjennom tidene.
For akkurat 30 år siden – i 1993 – startet en sykkeltur fra Vikingskipet med Klevfos
som mål. Denne turen skulle bli forløperen til alle pinsesykkelturene vi har hatt
senere. Tor var den gang som nå syngende historieformidler. Han var da ansatt i
Stiftelsen Klevfos. Syklistenes landsforening var med på å arrangere turen. For 25 år
siden kom Vang historielag med i samarbeidet og turene ble fra nå av lagt til 2.
pinsedag.
Turen er lettsyklet og er på ca. 20 km. Det blir salg av kaffe, kaker, brus og is i Klevfos.