Skoleprosjektet i Dystvollberget/Finsalbekken gjennomført

Vi har nå i 3 dager gjennomført utgravingsprosjektet i Dystvollberget. Dette har vært et samarbeid mellom historielaget, 7. klasse ved Lunden Skole og NIKU(Norsk institutt for kulturminneforskning). Elevene på skolen har har drevet med utgravninger og gjort mange interessante funn. De har også blitt orientert om virksomheten her gjennom befaring og skriftlige notater. I forkant hadde også Ole Jacob Tomter orientert klassen om Dystvoll gårds historie og Ole Nashaug orientert om geologi i område.

Les mer

Sykkeltur på egenhånd i år!

Den tradisjonelle sykkelturen 2. pinsedag måtte avlyses på grunn av Coronasituasjonen. Vi sa da at vi ville vurdere eventuell tur i slutten av august. Vi vurderer situasjonen fortsatt usikker og ser utfordringen med å holde avstand ved Tor’s orienteringer.  Felles sykkeltur blir derfor ikke arrangert i år.

Les mer

Befaring i Dystvollberget

Mandag kveld var styret sammen med grunneierne på befaring i Dystvollberget.  Dette i forbindelse med skoleprosjektet som skal gjennomføres i uke 39.  Bjørn Eriksen fortalte en meget interresant og spennende historie helt tilbake til 1600 tallet, som vi skal få høre mer om i en senere artikkel……

 

 

 

 

De som var med ;

Odd Lindstad, Finn Martinsen, Ninna S. Pedersen, Simund og Elin Tollersrud, Eivind Imislunde, Berit og Ingar fra Dystvold og Bjørn Eriksen. Rektor på skolen, Hilde fra NIKU og Roar Norderhaug har vært her tidligere.

Orientering fra historielaget mai 2020

Kontingentkrav ble sendt ut 3. mai. Håper alle som har fått kravet fortsetter å støtte historielaget med å betale kontingent for 2020.

Det er noen som får denne mailen som ikke er i kasseres register og derfor ikke har fått kontingentkrav. Håper også dere vil støtte oss ved medlemsskap. Kan gjøres ved å betale kr 200,- til konto 1800 13 16105 og merke med kontingent og skriv navn og e-postadresse. Vi regner med å samordne i løpet av året slik at utsending senere vil gå etter et rent medlemsregister.

Les mer