Nyhetsbrev våren 2023

Årsmøtet ble avholdt 23. februar med litt beskjeden deltagelse. Det var mange møtekollisjoner denne dagen.  Men de som var der fikk høre et engasjert foredrag fra direktør Per Øyvind Rise fra Anno Museum Domkirkeodden. Selve årsmøtet ble gjennomført uten de

Les mer

Kulturkveld

Presentasjon av årbok 2022 og foredrag om middelalderkirker Årboka for 2022 er klar for presentasjon. Det skjer på   Høyvang søndag 30. oktober kl. 18.00   I tillegg til at årbokkomitéen vil presentere artiklene i årboka, vil Dag Bertelsen, som

Les mer