Nyhetsbrev våren 2023

Årsmøtet ble avholdt 23. februar med litt beskjeden deltagelse. Det var mange møtekollisjoner denne dagen.  Men de som var der fikk høre et engasjert foredrag fra direktør Per Øyvind Rise fra Anno Museum Domkirkeodden.

Selve årsmøtet ble gjennomført uten de store overraskelser. Det ble utskifting av et medlem i styret ved at Ole Peder Kjeldstadli gikk ut og Hilde Lise Borud kom inn som nytt styremedlem,

 

Vi har arbeidet med programmet for 2023 og kan nå gi følgende informasjon:

Mai/juni: Omvisning på Domkirkeodde med spesiell Vangsvri.

  1. mai: Den tradisjonelle sykkelturen 2. pinsedag går i år fra Vikingeskipet til Klevfoss. Det er 25 år siden den første sykkelturen og sykkelkomiteen har lagt opp til gjentagelse av den første turen.
  2. august: Medlemstur til Mjøsmuseet. Dette vil være et gratis tilbud til medlemmer.

September. Deltagelse på kulturminnedag på Domkirkeodden

  1. oktober. Kulturkveld med lansering av årboka for 2023.

 

Ellers jobber vi løpende med videreutvikling av den digitale bygdeboka. Kan du tenke deg å bli med i arbeidet så ta kontakt.  Vi skal i år også gi ut et hefte med Vangsbygdas historie utarbeidet av Steinar Sætervadet.