Aktiviteter framover, medlemsverving

Vang historielag har følgende arrangementer fram til september: 

23. mai. Omvisning på Domkirkeodden med Vangsvri. Start 16.30. Åpent for medlemmer.

29.mai. Den tradisjonelle sykkelturen 2. pinsedag sammen med Tor Karseth og Syklistenes landsforbund. Åpent arrangement.

26.august. Medlemstur til Mjøsmuseet på Kapp og Minnesund.

 

De to nevnte medlemsarrangementer er gratis for medlemmer. Medlemskontingenten er vår viktigste inntektskilde. Vi håper disse arrangementene kan være motivasjon til å bli medlem. Håper med denne mailen til dere at dere kan spre denne informasjonen til folk dere kjenner og bidra i medlemsverving. (Innmelding skjer på hjemmeside vang-historielag.no eller med svar på denne e-posten. Husk å oppgi e-post til nytt medlem) 

 

Ytterligere informasjon om det enkelte arrangement kommer senere.