Kulturkveld

Presentasjon av årbok 2022 og foredrag om middelalderkirker

Årboka for 2022 er klar for presentasjon. Det skjer på

 

Høyvang søndag 30. oktober kl. 18.00

 

I tillegg til at årbokkomitéen vil presentere artiklene i årboka, vil Dag Bertelsen, som har arbeidet mye med å samle informasjon om middelalderkirker, holde foredraget:

«Middelalderkirker i Vang og resten av Hedemarken».

 

Salg av årboka

Årtboka for 2022 selges på kulturkvelden, og kommer for salg følgende steder fra 31.10: Spar Vang, Kiwi Ridabu, Spar Sanderud, Sparebanken i Østlandet på Storhamarsenteret, Gravdal, Nordli Maxi og Bokloftet.

Pris kr 250,-