Innkalling årsmøte for 2018

Innkalling til årsmøte for 2018.

Vanlige årsmøtesaker.

Vangsbøkene etter bind 5 av bygdeboka – Foredrag ved Chris Nyborg fra Norsk Lokalhistorisk Institutt om wiki løsningen deres.

Årsmøtedokumentet ligger her

Vi har i samarbeid med Hafsal og Karset arbeidet med innsamling av informasjon, tyding av gamle dokumenter, skrive inn opplysninger som er samlet siden historielaget ble etablert. Dette har vært lærerikt og til stor nytte for oss som har deltatt og for arbeidet videre.

Det fineste med wikien er at alle kan delta og historielaget vil avholde flere møter fremover og informere om dette arbeidet.

Foto: Ola Aas