Bruk av Elvsholmen i framtida – Hva mener du?

Husmannsplassen på Elvsholmen er nå fredet. I tillegg har en den fredede gravhaugen og Åkersvika naturreservat her. Når RV25 i 2020 er ferdig på denne strekningen vil det også være bedre tilgang til Elvsholmen med gangveg under Disenbrua.

I den forbindelse hadde Hamar kommune invitert diverse frivillige organisasjoner og representanter for offentlige myndigheter til befaring 25. mai og med ønske om innspill til hva huset og holmen kan brukes til i framtida.

Ca 1900 Foto: Domkirkeodden
Utfordringen er å finne realistiske bruksalternativer og noen som vil påta seg ansvar for tiltakene. Det kom noen innspill som kommunen arbeider videre med men kom gjerne med innspill til kommunen eller historielaget.
Odd Lindstad