Bygdebokkomitéen for bygdebok nr.: 5 på befaring 18. Mai

Komitéen ville denne gangen bruke en del av møtet for å gjennomføre en befaring i området for bygdebok nr.: 5. Følgende aktuelle steder ble besøkt: Ilset, Stein, plassen der Hagastuen på Haga lå. Her gikk gamlevegen før dagens vei ble bygget i 1921. Småbruket Enger ble påvist. Enger ble revet i 1980.  Dystvoldstuene.

Ved låven på Haga stod det et gammelt hus som vi ikke vet navnet på. Den siste som bodde der skal være Lise Sandbakken.

Ingelsrud Foto: Bjørn Eriksen

På vegen før Bekkelund ligger Neby som antagelig er fra 1840 tallet. På sørsiden av Bekkelund lå det en låve som antagelig var en del av Sjurssvea.  Her kunne man se plassen hvor husene på Ilsethengen lå og sommerfjøset på Dystvold Vestre lå.

Fra Ingelsrud kunne man se hvor Suterud, Kjøs, Opsal ligger i terrenget. Den nedlagte skytebanen og hvor skivene lå i forhold til standplassen. På Ingelsrudhagen ble «Magnusenstua» påvist. I dag er det bare jordet der. Videre Rognstad hvor husene og jordene til Stenset søndre lå.

Stygghelenetomta. Helene er navnet på en beboer, men det er lite opplysninger om stedet ellers. Stedet er nok fraflyttet omkring 1865. Helene døde på Dystvold på 1870 tallet. Helenetomta er nok ikke bare en tomt, men en litt større husmannsplass. Det finnes både steinrøyser og sten gjerder som viser dette.

Bygdebokkomitéen ønsker hjelp med å finne opplysninger, slik at bygdeboka kan få med alle viktige opplysninger. Hvis du har opplysninger som kan avklare og hjelpe oss, ta kontakt.

 

Stygghelenetomta Foto: Bjørn Eriksen