Arbeidet med Vangsboka 5. Tekst og foto Bjørn Eriksen

De tror på målet om at den skal være ferdig trykket høsten 2019, Ole Jacob og Gerd på Tomter nedre.

Bilde 1.

På bilde 1, er de begeistret over nye bilder som kommer fram, i dette tilfelle et bilde fra Kjøssveen på slutten av 1950 tallet, som er lagt ut på facebook. Bildet blir ganske sikkert med i bok 5.

På bilde to viser de det imponerende papirlapparkivet med 100.000 notatlapper, skapt av Odd Stensrud, et arkiv som ble bygd opp før datamaskinen var tilgjengelig og som fortsatt er av de viktigste kildene til Vangsboka 5.

I dag har Gerd innredet seg nytt kontor, kjøpt inn ny pc og installert nødvendige programmer. Hun ønsker å gå sterkere inn i arbeidet for at Vangsboka 5 skal bli ferdig i rett tid.

Bilde 2.

Det er ikke bare bygdebokforfatteren og kona som står på. Historielagets gruppe for slekts granskning, den nye fotogruppen, personer som registrerer kirkebøker, en som styrer dataopplysningene for familieoppbygginger, og en rekke andre personer som har viktige oppgaver.