Bygdebok bind 5 kommer til salg 27. november

Informasjon om henting av bestilte bøker og salg.

Brakka utenfor Spar Vang vil i uke 51 (14.-19 desember) og uke 52 (21-23 desember)være åpen hver dag fra kl 14.00 til kl 15.00  for salg av Vangsboka bind 5, Minner ifrå Vang 2020 og alle våre øvrige bøker.

Se ordinære salgsteder nedenfor for salg av Vangsboka bind 5 og Minner ifrå Vang 2020

——–

Bind 5 av Vangsboka er nå ferdig. Boka omhandler Gnr 79-87 (Ilseth, Skaalerud, Bersvensrud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Lille Oppsal og Store Oppsal) med fradelte eiendommer. Mange av opplysningene er av generell karakter og derfor interessante også for de som ikke er ute etter historie om de konkrete eiendommene. Tidligere var det mye flytting ikke minst på husmannsplassene slik at hele bygda blir berørt av personer som er omtalt i boka. Lunden skole ligger på en av eiendommene og får stor oppmerksomhet i boka. Ikke minst er det med elevlister som viser tilnærmet alle elever som gikk her fra 1900 til 1980. I tillegg er det stor fokus på tidligere virksomhet i Dystvollberget/Finsalbekken.

Boka er på 740 sider og koster kr 600,-
Boka kan kjøpes fra uke 49 kjøpes på;

Spar Vang.
Kiwi Ridabu
Gleden/Kay (Kontant og Vipps)
Gravdal
Nordli Maxi
Bokloftet Løten Brenneri

Historielaget vil første helga være tilstede for utlevering av bestilte bøker og for salg av boka og årbok 2020 på Spar Vang fredag 27/11 kl 10-17 og lørdag 28/11 kl 10-16. og på Kay/Gleden fredag 27/11 kl 11-17 og lørdag 28/11 kl 11-15. Ytterligere åpningstider blir kunngjort på facebook og tavla i HA. Hvis kø må en huske coronaavstand.

Vi håper at flest mulig har mulighet til å kjøpe til de tidene vi er tilgjengelig for direktesalg.