Omfattende planer for Åker gård.

Omfattende planer for Åker gård.

Ca. 25 personer møtte opp på Åker gård torsdag 25. april for å høre om Åker Eiendoms planer for eiendomme. Det var Hamar historielag og Vang historielag som samarbeidet om arrangementet.
Tom Johan Dahl som representerer Åker Eiendom AS fortalte om hvordan eierskapet var organisert. Når det gjelder navnet og det håpløse forslaget om Åker E6 som navn på handelsparken ved Arnkvernkrysset ventet de på en avgjørelse etter varemerkelovgivningen i løpet av kort tid.

 

Les mer

Spennende oppstartsmøte digital bygebok.

Spennende oppstartsmøte digital bygebok.

Det var 25 interesserte som møtte fram på biblioteket på Ener. Leder i historielaget Odd Lindstad orienterte om bakgrunnen for møtet og viste eksempler på hvordan digital bygdebok kan gi nye muligheter. Hoveddelen av møte gikk med til at Chris Nyborg fortalte om eksempler på digital bygdebok, spesielle utfordringer, hvordan den kan bygges opp og hvordan vi kan legge inn informasjon. Om du ikke var med på oppstartsmøte er det bare å møte opp når ny møtedager kommer. Du kan også gjerne melde din interesse ved e-post til historielaget

Les mer