Nyhetsbrev vinter/vår 2021

Vi har nå avviklet det foreløpige årsmøtet. Det kom ikke inn noen alternative forslag slik at styrets og valgkomitees forslag til vedtak til årsmøtet ble vedtatt. Årsmøteprotokoll innarbeidet i årsmeldingen følger vedlagt.

Årsberetning 2020 med protokoll og underskrifter scannet.

Konkret nevnes at Tore Mælumsæter, Ole Peder Kjeldstadli og Lise Andreasdatter Granum er nye styremedlemmer og Karsten Thune er nytt medlem i årbokkomiteen. Endelig godkjenning av årsmøteprotokollen vil skje på første medlemsmøte sansynligvis til høsten.

Tiden framover vil fortsatt bli preget av koronapandemien. Vi håper å få gjennomført den årlige sykkelturen fortrinsvis 2. pinsedag og en vandring i Dystvollområdet over sommeren. Ellers går arbeidet med årboka sin gang og arbeidet med den digitale bygdeboka litt på sparebluss.

Krav på medlemskontingent vil bli sent ut rett over påske.

 

Årsberetning for 2020

Årsberetning 2020

På grunn av restriksjoner knyttet til koronasituasjonen kan vi ikke gjennomføre årsmøte slik vi vanligvis har gjort. Et alternativ er da å utsette møte til en senere anledning. Men det er jo høyst usikkert når dette eventuelt kan bli. Styret forslår derfor for våre medlemmer vi gjennomfører «årsmøtet» på annen måte dette året. Dersom det ikke komme innsigelser fra dere betyr dette at “årsmøte” avvikles kun med styret tilstede og at det i første omgang fattes et foreløpig vedtak.
Årsberetningen er sendt medlemmene på e-post. Hvis dere som er medlemmer har spørsmål, merknader eller alternative forslag ber vi at disse sendes leder@vang-historielag.no eller Vang historielag, PB 4300, 2308 Hamar innen 1/3. Spørsmål vil bli besvart enten direkte eller generelt med e-post til alle. Eventuelle alternative forslag og merknader vil bli protokollert.
Sakene er:
Godkjenning av Årsberetning og regnskap og styrets forslag til disponering av resultat 2020.
Fastsetting av kontingent for 2022.
Budsjett 2021
Valg 2021. Valgkomiteens innstilling ligger i årsmøtedokumentet

Styret vil vurdere innkomne merknader eller forslag og vurdere om det er noe som bør utsettes til et senere tidspunkt. Hvis det ikke kommer motforestillinger ber vi om at styret har fullmakt til å godkjenne årsberetning, regnskap, disponering av overskudd, budsjett og valg eventuelt korrigert for vesentlige merknader. Dette vil skje i styremøte 11/3 og medlemmene vil bli orientert om resultatet. På første medlemsmøte settes endelig godkjenning av årsmøtevedtakene opp som eget punkt.

Bygdebok bind 5 kommer til salg 27. november

Informasjon om henting av bestilte bøker og salg.

Brakka utenfor Spar Vang vil i uke 51 (14.-19 desember) og uke 52 (21-23 desember)være åpen hver dag fra kl 14.00 til kl 15.00  for salg av Vangsboka bind 5, Minner ifrå Vang 2020 og alle våre øvrige bøker.

Se ordinære salgsteder nedenfor for salg av Vangsboka bind 5 og Minner ifrå Vang 2020

——–

Bind 5 av Vangsboka er nå ferdig. Boka omhandler Gnr 79-87 (Ilseth, Skaalerud, Bersvensrud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Lille Oppsal og Store Oppsal) med fradelte eiendommer. Mange av opplysningene er av generell karakter og derfor interessante også for de som ikke er ute etter historie om de konkrete eiendommene. Tidligere var det mye flytting ikke minst på husmannsplassene slik at hele bygda blir berørt av personer som er omtalt i boka. Lunden skole ligger på en av eiendommene og får stor oppmerksomhet i boka. Ikke minst er det med elevlister som viser tilnærmet alle elever som gikk her fra 1900 til 1980. I tillegg er det stor fokus på tidligere virksomhet i Dystvollberget/Finsalbekken.

Boka er på 740 sider og koster kr 600,-
Boka kan kjøpes fra uke 49 kjøpes på;

Spar Vang.
Kiwi Ridabu
Gleden/Kay (Kontant og Vipps)
Gravdal
Nordli Maxi
Bokloftet Løten Brenneri

Historielaget vil første helga være tilstede for utlevering av bestilte bøker og for salg av boka og årbok 2020 på Spar Vang fredag 27/11 kl 10-17 og lørdag 28/11 kl 10-16. og på Kay/Gleden fredag 27/11 kl 11-17 og lørdag 28/11 kl 11-15. Ytterligere åpningstider blir kunngjort på facebook og tavla i HA. Hvis kø må en huske coronaavstand.

Vi håper at flest mulig har mulighet til å kjøpe til de tidene vi er tilgjengelig for direktesalg.