Nyhetsbrev vinter/vår 2021

Vi har nå avviklet det foreløpige årsmøtet. Det kom ikke inn noen alternative forslag slik at styrets og valgkomitees forslag til vedtak til årsmøtet ble vedtatt. Årsmøteprotokoll innarbeidet i årsmeldingen følger vedlagt.

Årsberetning 2020 med protokoll og underskrifter scannet.

Konkret nevnes at Tore Mælumsæter, Ole Peder Kjeldstadli og Lise Andreasdatter Granum er nye styremedlemmer og Karsten Thune er nytt medlem i årbokkomiteen. Endelig godkjenning av årsmøteprotokollen vil skje på første medlemsmøte sansynligvis til høsten.

Tiden framover vil fortsatt bli preget av koronapandemien. Vi håper å få gjennomført den årlige sykkelturen fortrinsvis 2. pinsedag og en vandring i Dystvollområdet over sommeren. Ellers går arbeidet med årboka sin gang og arbeidet med den digitale bygdeboka litt på sparebluss.

Krav på medlemskontingent vil bli sent ut rett over påske.