Husmannsplassen på Elvsholmen – Historikk

Nr. 11

Husmannsplassen på Elvsholmen

Sted/eier: Hamar kommune
Skiltplassering: På Elvsholmen

I eldre dokumenter ble plassen kalt Disenhagen. «Diser» var en type kvinnelige guddommer i norrøn mytologi.

Fra slutten av 1700-tallet var stedet husmannsplass under Åker gård. Boligen er bygd omkring midten av 1800-tallet. De fleste husmannsplassene på Hedmarken var bygd for en familie, der stuebygningen bestod av stue og kammers, senere også kjøkken. Slik var det ikke på Åker. Der var de fleste husmannsplassene bygd for å romme to husmannsfamilier. Bygningstypen ble kalt tvestue. En liten skut var føyd til de to inngangsdørene. Grunnmuren er utført i naturstein med bindemiddel, og senere påført et utvending ytre betonglag. Stua er utført i sletthogd lafteverk. Novene er kledd inn, og ytterveggene er rappet. Vinduene er skiftet ut i nyere tid med ettfags av vippetypen. Låvebygningen i lafteverk rommer trøskerom i midten og ett forrom på hver side. Det ene rommet er ominnredet til fjøs, antakelig etter at et teglstensfjøs nevnt i kilder fra 1880-tallet, ble revet, og det bodde bare en familie her. Plassen kunne fø to kuer.

1898 – Skyldsatt som sjølstendig eiendom

1934 – Hedemarken Melkeleverandørforening kjøpte eiendommen

197 – Hamar kommune, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen kjøpte eiendommen. Hamar kommune er formelle eier.

2001-2003 – Bolig og uthus restaurert

Det er potensiale for flatmarksgraver, kokegroper og ildsteder under overflata, ettersom deler av området trolig bare er overflatedyrket. Husmannsplassen er den eneste som er igjen fra de store gårdene i dette området.

Les mer om husmannsplassen i Minner ifrå Vang

Se stedet i Google Street View