Besøk hos arkeologiprosjektet på Holmen

hilde-a-med-svensker-003
Foto: Bjørn Eriksen

I kveld kom Hilde Amundsen sammen med deltagere i «Torpprosjektet Värmland-Hedmark» til Holmen. Hun hadde med en person fra Statsarkivet og 8 personer fra Sverige (Hovedsakelig fra Värmland)
Ole Jacob og undertegnede var med fra historielaget.

Vi fikk inntrykk av at dette var personer med spisskompetanse på området torp/husmannsplasser.

Vi håpet på at de kunne gi oss noen svar vedrørende størrelse på hus, litt om uthus og om steinhaugen ved tomta var en pipe.

Som amatør føler jeg at det ente opp med flere nye spørsmål enn svar. Håper Hilde kanskje fikk noen svar som jeg ikke fikk med og at det var en inspirasjon for videre arbeid plassen.
Tror at dette besøket bekrefter at Holmen er en spennende husmannsplass å se videre på.

Tekst og bilder Bjørn Eriksen