Øya – Historikk

Nr. 35

Øya

Sted/eier: Skramstad gård

Terreng med flatt lende beliggende ut mot vann, kan bli betegnet som »øy»

1756 – Dorte og Lars Holseie med dattera Ingeborg hadde kommet over fra Skramstad i Åmot og ble betegnet som «løse folk». De var ikke særlig velkomne da de kom og begynte å hogge skog og brenne. Lensmannen ble budsendt, og Lars fikk øyeblikkelig forbud mot å fortsette rydningsarbeidet. Men Lars ville ikke gi seg.

1761 – Dorte og Lars Holseie fikk bygsle Øya.

1773 – Lars fikk skyldsatt Øya, gardsnr. 144, bruksnr. 1. Besetningen bestod av 1 hest, 5 kuer, 2-3 ungdyr og ca. 30 sauer og geiter. Husene bestod av stue med kove, låve, stall med golv, fehus, Øyahus for småkrøtter, badstue, stabbur, dessuten kvernhus med kvern. Alle hus var i god stand. Skyldsettingen ble satt til 2 skinn.

1782 – Lars delte Øya med sønnen Erik. Øyskogen fikk bruksnr. 2. De levde av naturalhusholdning. I tillegg til jorda var det bær og dyr i skogen og fisk i Åsta og Svarttjernet. Legeboka på Øya forteller at alle lidelser ble helbedret med ormeister.

1786 – Erik Larsen ble stevnet for ulovlig hogging av sagtømmer. Han måtte betale bot og saksomkostninger.

1800 – Erik Larsen fikk kongeskjøte på hele Øya.

1833 – Mekkel Gudbrandsen kjøpte Øya «mot pant i eiendommen», etter at Øya i en periode hadde skiftet eier flere ganger. Han bygde nå sagbruk, og det kom flere klager fra mange hold over bruken av skogen og beitemarker.

1842 – Vang kommune kjøpte Øya.

1845 – Christian Hafsahl, eier av Skramstad gård kjøpte Øya, og flyttet seterhus og seterdrift fra Stangevollen til Øya, eneste seter i Vang Almenning med eiendomsrett til skog. Senere har Øya fulgt Skramstad gård. Øya er på 234 da.

1959 – Seterdrifta ble nedlagt.

Les mer om Øya i Minner ifrå Vang