Henriette Schønberg Erken – Historikk

Nr.5

Henriette Schønberg Erken (Hele Norges Matmor)

Sted/eier: Dystingbo gård v. Edvard Erken
Skiltplassering: På Dystingbotunet

Maren Karoline Henriette Schønberg ble født i Kristiania i 1866. Hun interesserte seg ganske tidlig for stell av mat og hus, håndarbeid og andre typisk kvinnelige gjøremål.

I 1894 begynte hun på «Statens kurs til utdannelse av lærerinner for folkeskolekjøkken». Senere tok hun videreutdanning i Edinburgh og foretok mange studiereiser til Danmark, Finland, Belgia og Tyskland.

Hun giftet seg med rittmester Albert Leonard Erken, og i 1908 kjøpte de Dystingbo. Året etter startet hun husholdningsskole for husstellærerinner, den første i sitt slag i landet. Dystingbo hadde eget gartneri med drivhus. (Det er restaurert og er antagelig landets eldste bevarte drivhus.) Dessuten hadde de alle slags husdyr. Undervisningen holdt hun gående til 1928. Fra da av trappet hun opp sin reisevirksomhet og holdt stadig foredrag og demonstrasjoner over hele landet.

Henriette Schønberg Erken skrev en rekke bøker og mindre skrifter. Allerede i 1895 kom «Kogebog for skole og hjem». Den ble tatt i bruk som lærebok ved husstellskoler og ble også oversatt til finsk og dansk. I 1905 kom ««Levningernes anvendelse», ei bok som viser hvordan en tar vare på rester. Senere kom bøker på løpende bånd. Hennes hovedverk, «Stor kokebok» på 700 sider, kom ut første gang i 1914. Boka kom ut i stadig nye større og forbedrede utgaver, siste gang i 1951. Opplaget var da på 200 000.

I årene 136-40 gav hun ut «Kjøkkenalmanakken» sammen med sin datter Lillemor. Hun samarbeidet med flere matvareorganisasjoner og gav ut en rekke spesielle oppskrifter. Hele tiden fortsatte hun med sine foredrags- og demonstrasjonsturneer, samtidig som hun stiftet svært mange husmorforeninger.

Allerede i 1916 fikk hun kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats, som Norges matmor! Hun fikk Norges Husmorforbunds høyeste utmerkelse og navnet «Hele Norges Husmor». På hennes 85-års dag ble Henriette Schønberg Erkens æresstipend opprettet. Hun sovnet stille inn i sin himmelseng på Dystingbo den 22. oktober 1953

Les mer om Henriette Schønberg Erken i Minner ifrå Vang

Se stedet i Google Street View