Finsalsenteret – Historikk

Finsalsenteret
Eier: Hamar Kommune
Plassering: Ved flaggstanga, satt opp 2011

1906 Vang herredsstyre vedtok i møte den 13. desember å kjøpte garden Finsal for å behandle “almindelige syge og tuberkuløse patienter, der trenger behandling utenfor hjemmet”.

1907 Finsal gards hovedbygning ble ombygget til sykehjem, og åpnet den 18. november. Den 19.november ble første pasient innlagt for behandling av tuberkulose. Sykehjemmet ble organisert med to avdelinger, hhv. Medisinsk/kirurgisk avdeling inkl. operasjonsstue (i 1.etg.) og tuberkuloseavdeling (i 2.etg.) 1. året ble det utført 4 operasjoner, året etter 42 operasjoner. Ei sykestue på medisinsk avdeling ble også brukt til fødestue. Drengestuen (“Villaen”) ble brukt til personalbolig helt fram til 1942/43, senere også til pasienter.

Malteribygningen (Mørbo) ble innredet til likhus og rom for begravelsesseremoni. Fra 1943 ble den personalbolig. Fra 1971 – 83 ble den brukt som aldersbolig.

1914 Under 1. verdenskrig ble sykehjemmet stilt til disposisjon for behandling avsårede.

1918 Igangsatt utbedringsarbeid måtte avbrytes på høsten fordi stedet måtte tas i bruk som lasarett under spanskesyken. På 3 år hadde Finsal sykehjem 49 dødsfall.

1919 Finsal sykehjem fikk bygget 2 kurhaller, en nederst i parken og en i tilknytning til stabburet på tunet.

1939 Egen fødeavdeling (Klinikken) ble satt i drift. 1. året var det 651 fødsler.

1951 Ved årsskiftet ble stedet avviklet som sykehjem og tatt i bruk som Finsal gamlehjem fram til 1970.

1964 Ny 2.etg. sykehjemsfløy med egen underetg. tatt i bruk (A-fløyen).

1970 Finsal gamlehjem fikk igjen status som sykehjem.

1975 Ny sykehjemsfløy (B-fløyen) i 3 etg. med kjeller tatt i bruk. Svømmebasseng og bårerom i kjeller

1992 Ny sykehjemsfløy (C-fløyen) og egen adm.fløy tatt i bruk. Stedet ble omgjort fra sykehjem til pleie -og omsorgssenter for distrikt Vang i Hamar kommune. Stedet fikk navnet Finsalsenteret. Hjemmebasert omsorg, dagsenter, ergo og fysioterapitjenester, eget vaskeri, eget hovedkjøkken med kafeteria og all administrasjon av pleie- og omsorgstjenestene i distriktet ble lagt til senteret. Deler av underetg. i B-fløyen ble utleid til fysikalsk institutt.

2007 Igangsatt modernisering av den eldste sykehjemsfløy (A-fløyen)

Les mer om Finsal i Minner ifrå Vang:

Se stedet i Google Street view